Walter K.  Lindenmann har gjort en liten trevlig rapport om mätning och utvärdering av strategisk PR . Han hävdar bland annat att de flesta (i utlandet, mind you) PR-ansvariga idag upplever följande behov av mätning och utvärdering av PR:

— Att få data på vad nyckelmålgrupperna har för uppfattningar för att kunna göra jämförelser över tid (benchmarks)

—  Att planera, utveckla och möjligen justera PR-arbetet (oavsett i egna, köpta eller icke-köpta kanaler). Dvs det upplevs inte räcka att endast utföra kommunikationen, hur väl det än görs.

— Att bevaka eller följa upp PR-planer och  aktiviteter som kan vara viktiga för den egna organisationen.

— Att utvärdera effektiviteten i relationen med med olika målgrupper genom att utvärdera output (exponering) och outcome (effekt i målgrupper)  mot förutbestämda mål.

Det tycks inte råda någon särskild osäkerhet om vägval – skall be att få återkomma med vad svenska PR-buråernas största intresseorgan PRECIS gör inom området. Förmodligen gör de exakt vad deras medlemmars kunder efterfrågar. Kanske är det de internationella kontoren som är beställare av den här typen av utvärderingar, medan de svenska kontoren endast beställer och utvärderar operativt?

Advertisements