1. Hota en journalist eller redaktör
  2. Avskeda någon
  3. Använda den som dryckesunderlägg
  4. Rättfärdiga ett projekt som ser bra ut, men inte levererar affärsnytta
  5. Arkiverat den
  6. Slängt den

Om du vill läsa om bättre användning av medieanalyser, läs Katherine D. Paines Fun things to do with measurement

Advertisements