På sin gruppblog corporate engagement publicerar Brendan Cook en artikel om hur de gigantiska informationsmängderna på Internet ska kunna sållas bland. Han skriver att det egentligen endast finns tre sätt att göra informationsmängderna tillgängliga: hierarkiskt (som på biblioteken), genom att göra datan sökbar (ex. vis google) eller kronologiskt. 

Artikeln övergår därefter till att diskutera hur RSS-flöden och samarbeten mellan bloggar är ett bra sätt att få relevant information beroende på ens egna intressen. Slutklämmen är att striden än så länge står mellan de som tror att intelligenta agenter bäst gör jobbet eller de som menar att ett litet fåtal mänskliga gate-keepers bäst hjälper en med filtreringen.

Min gissning är att det som vanligt blir en blandning; endast datorerna klarar av att läsa mängderna och endast den mänskliga kreativiteteten klarar att göra spetsiga relevansbedömningar.

Advertisements