Företaget Dimant ägnar sig åt att analysera och genomföra upplevelser för sina klienters kunder, eftersom:

Kundens upplevelse är drivkraften bakom all försäljning

Kan det tänkas mena samma sak som managementkonsulterna som talar om gapet mellan levererad och upplevd kvalitet?

Om jag förstår dem rätt har de utvecklat flera olika modeller för analys av ett flertal olika aspekter av kundupplevelser. Jag undrar om en modell liknande den jag skrev om tidigare ingår – eller om de begränsar sig till själva konsumtionsögonblicket?

Advertisements