Det svenska innovationsföretaget Elucidon har levererat ett flertal olika lösningar för analys av strukturerad och icke-strukturerad information, främst till finansindustrin. I sin tjänst Silobreaker arbetar de med att implementera en funktion de kallar "storyfication", som analyserar redaktionella källor på internet och med hjälp av viss intelligens försöker beskriva hur en "story" började och utvecklade sig både geografiskt, men också innehållsmässigt.

Frågor som denna teknik borde kunna ge ett svar på är hur förändrades till exempel rapporteringen om företagsskandalen X sen de anlitade PR-byran Y?

På deras hemsida skriver de dock att tekniken fortfarande är under utveckling…

Advertisements