I ett nyhetsbrev från 2004 skriver Swartz-PR om text om mätning av PR (i betydelsen medieanalys enligt svenska förhållanden?) och utvärdering följande:

PR evaluation […] is somewhat more subjective in nature than PR measurement, involving a greater amount of interpretation.

Detta skulle kunna tolkas som att det krävs tankearbete mellan utförandet av kommunikation och mätningen av utfallet (oavsett om det är outcome, outtake eller output). Eller tydligare – en ambition med kommunikationen vilket operativt kan översättas med målsättningar. De målsättningarna kan i sin tur integreras i mätningar för att utgöra ett strategiskt mätsystem, istället för ett operativt (den vanligaste formen av medie- eller outputanalyser).

Advertisements