Som kan läsas i denna artikel om Expressens nya informationschef är värdet av krishantering nu satt; 65 000 kronor i månaden plus arbetsgivaravgifter.

Skämt åsido så är värdet av krishantering /-information ju en mycket intressant utmaning som förmodligen inte kan mätas i pengar utan i före respektive eftermätning av nyckelmålgruppers förtroende för företaget. 

En grundtanke med att mäta krispublicitet kan vara att ju kortare tid felaktig information och spekulationer förekommer i media desto mer lyckad krishantering. Så då är informationsgivarens tillgänglighet för journalister vägen till framgång. Jmf Arlas krishantering i samband med Muhammed-karikatyrerna och den påföljande bojkotten.

Advertisements