Det är ofta fruktsamt att korsbefrukta verksamhetsområden. Conor Foley, managementkonsult på Naturekonomihuset skriver i juniutgåvan av deras nyhetsbrev en intressant text om strategisk planering som kontinuerlig process baserad på en artikel i Harvard Business Review. Huvudpoängen är att strategisk planering inte bör ske exempelvis en gång om året, utan ske löpande i form av välunderbyggda beslut:

Koncernledningen bör […] identifiera de frågor som är strategiskt viktiga för organisationen, och som sedan analyseras utifrån sin relevans för organisationen som helhet. Slutsatserna uttrycks som beslut istället för

planer och kan därmed lättare översättas till åtgärder som respektive enhet kan verkställa.

Översatt till en presschefs behov av att följa upp sin mediebild kan ovanstående översättas i följande två påståenden;

a) Mätpunkterna bör avgöras uppifrån i den egna organisationen snarare än som i värsta fall ad-hoc av en stackars underleverantör. I bästa fall fungerar förstås underleverantören istället som en lyhörd barnmorska med specialistkompetens i hur mätmetodiska fallgropar undviks.

b) Slutsatserna av en strategisk analys bör uttryckas som beslut (-sstöd) för den fortsatta kommunikationen. Slutsatserna kan självfallet tillåtas vara deskriptiva såsom i "förra månaden ökade publicitsvolymerna i samband med kampanj X". För att göra skäl för att vara strategisk analys förutsätts ju förstås ändå att slutsatserna åtminstonde klart och tydligt fungerar som argument för ett vägval i den fortsatta kommunikationen.

Advertisements