Det finns idag olika former av viktade mått på mediegenomslag med olika fördelar och begränsningar. I Sverige och Norden har dominerar de två företagen Infopaq och Observers mått. Den största nackdelen med viktade publicitetsmått är att vad som är "normalt"  är olika för olika företag och branscher. Det saknas än så länge forskning på området och det enda alternativet som står till buds är att genomföra Share-of-voice mätningar. Det ger över tid att man får något  konkret att lägga bakom påståendet att en viss PR-insats verkligen var lyckad. 

Bra och dåligt är ju som vi vet relativa värden – och kräver relativa mätningar ;-)

Advertisements