Jimmy Wilhelmsson gör en briljant reflektion på Informatören:

PR är ibland som kärlek, om man uttrycker det fint.

Som att ragga, om man uttrycker sig elakt.

Liknelsen är så briljant därför att alla förstår att det inte finns ett enda mått på kärlek (och allra helst inte pengar), men att det förstås går att mäta effekter och framsteg i den ädla konsten att ragga. Ett tillägg är att PR inte är som höjdhopp där framsteg är en fråga om antal höjdcentimeter. PR är multisport där framgång ibland är exponering, andra gånger påverkan på problemformulering och ytterligare andra gånger helt enkelt att det inte pratas om vissa saker.

Mätning och utvärdering är inte nödvändigtvis ett sätt att poängsätta slutresultatet av HELA pr-arbetet – men ett ypperligt sätt att se om det går bra längs vägen. Om slutmålet är uppnått eller inte brukar det inte behövas nån klurig formel eller extern konsult för att räkna ut.

Raggning förhåller sig nämligen till kärlek såsom massmediakontakter

förhåller sig till PR. Liksom vägen till kärleksrelationer gärna går

över nån form av raggning går vägen till bra PR ofta över massmediekontakter – och DET kan vi faktiskt mäta effeker av!

Det kan man exempelvis göra enligt formeln R=IK (Resultat är lika med Insats gånger Kompetens).

Resultatet kan förstås som effekter antingen i massmedierna (output), i huvudet på mottagarna (outtake) eller resultatet av mottagarnas agerande (outcome).

Insatsen i sin tur är frekvensen på insatserna. Här gör man alltså ingen skillnad på en pressträff, ett pressmeddelande eller en journalistlunch etcetera.

Kompetensen kan förstås som kunskap om medielogiken – den kreativa förmågan att få journalisten att nappa på vinklingen, mottagaren att förstå budskapet rätt och att agera i på önskat sätt.

Därefter kan man analysera vilka insatser som gett mest effekt (genomslag) i massmedia och varför. På så vis kan framgångsfaktorerna förhoppningsvis isoleras och kreativiteten buteljeras för framtida bruk.

Vill man fördjupa analysen av effekter tvingas man in i att försöka hitta samband mellan mediegenomslaget och publikmätningar (SIFO m fl) eller mätningar i den egna verksamheten (ekonomiska eller förfrågningar etc) – vilket ofta inte låter sig göras eftersom det inte sällan går att isolera olika påverkande faktorer.

        Hur kär är du på en skala från 1 till 10 nu när du lyckats fånga en liten älskling?

        Svår att säga, men jag vet att jag har blivit mycket bättre på att ragga…

Advertisements