Resumés meddelande om att SPINN dömer ut en hel tävlingskategori har inte genererat några kommentarer på hemsidan.  I tävlingsreglerna beskrivs kategorin så här:

Denna kategori uppmärksammar det mest effektiva bruket av mätverktyg eller metoder under året i såväl upprättandet av affärsmål, kommunikationsmål som utvärdering och uppföljning av dessa. Bidraget ska även beskriva hur mätverktyget använts för att utvärdera utfallet av en pr-kampanj.

Ett problem med kategorin är förstås att PR-byrårna ju aldrig kommer  välja annat än lyckade kampanjer där deras mätmetoder visat på just det och inget annat.

En annan fråga är om inte en avgränsning till antingen output, outtake  eller outcome-mätningar hade gjort det lättare att jämföra bidragen rättvist.

Advertisements