Följande stod att läsa i DN härförleden:

– Det stora problemet handlar om att det inte finns så många adekvata mätsystem. Och till syvende och sist handlar det om att skapa försäljningsframgångar, säger Pia Grahn Brikell.

Hur många mätsystem behövs? två-tre stycken? Fler? ;-)

Nej, Pia syftar nog på problemet med att isolera de olika faktorerna reklam, PR, word-of-mouth etc som kan påverka försäljningen. 

Personligen tycker jag att det första steget borde vara att göra adekvata mätningar av massmediekontakterna – och det finns det faktiskt ett par-tre olika metoder för på marknaden (som inte bara är att räkna positiva klipp om ett företag).

En annan sak som ofta förbigås är att reklam faktiskt ofta är lika svårt att koppla till försäljning som PR av samma anledning – köper man bilen för annonsen eller för att den är så jäsikens bra? (tack Magnus H)

Advertisements