Flera PR-byrår har börjat arbeta med blogg-PR och det är ett välkänt problem att bloggare inte är journalister som förväntar sig att få pressmeddealen.

En annan utmaning är mer generell – hur mäta output när inte räckviddsmåttet finns tillgängligt? De större traditionella mediernas hemsidor är ju på väg att genom exempelvis KIA att skapa standarder för räckviddsmätningar – men detta skjuter ju helt bredvid bloggarna. Trenden går från kvantitet (räckvidd totalt) till kvalitet (precision).

Detta gäller dock även för traditionell output-mätning av massmediekontakter – antal och räckvidd ersätts av budskapsgenomslag och imagemätningar. Det gängse måttet är dock fortfarande (till SIFO Reserach och MMS  fromma) räckvidd.

Då hela grundförutsättningen för kommunikation via Internet i allmänhet och bloggar i synnerhet är snabbrörlighet på grund av den oerhörda konkurrensen skulle jag inte hålla andan tills man enats om en förnuftig standard för räckviddsmätning ;-)

Enligt devisen "det finns inga genvägar till det perfekta ljudet" torde utvärderingen bli en fråga om att doppa ner termomentern i bloggarna löpande för att därigenom dels kunna uppfånga trender och reagera på dem, men också ha löpande uppföljning av förändringar som  kan kopplas till PR-aktiviteter. Här ställs man förstås inför samma vanliga problem med att isolera de påverkande faktorerna – men som vanligt är det en avvägning av tillförlitliga metoder för mätning och tillgänglig budget.

Att vare sig bevaka, mäta eller följa upp är inget alternativ till att acceptera att uppföljning av PR kostar pengar. I dagsläget tror jag att det är större problem att hitta kommersiella och vettiga tjänster på marknaden än att motivera behovet av uppföljning av PR i alla kanaler. Bland annat tack vare det ihärdiga missionerande som GI-IHR stått för under många år.

Vägen framåt torde vara att kombinera de ypperliga möjligheterna till bevakning och analys av bloggar med den hittills oöverträffade metoden för output-mätningar – kvantitativ innehållsanalys. Att kopplas exponeringen till affären är då som nu en fråga för företagsledningar som sedan länge vet att hålla koll på sina relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.  Det finns en vetenskap för nästan allt… ;-)

Advertisements