“Kommunikation kan kännas, den kan frambringas men den kan inte förklaras”

…sa Ralph Waldo Emerson. Eller var det skönhet han talade om? Kanske jag förväxlar det hela. Hursom, om PR och effektiv kommunikation kan liknas vid skönhet (vacker PR – finns det? ;-) förklarar det förvirringen om mätmetoder.

Detta kommer sig av att det är så många olika tjänster som PR-konsulter erbjuder under begreppet PR. Än så länge är dock PR oftast avlastning och kreativitet i medierelationerna. Detta kan mätas på två sätt, det ena mer tillförlitligt än det andra. Det mindre tillförlitliga är interna mätningar (förfrågningar, försäljning etc) dvs effekter i MOTTAGARLEDET.

Här bjuder jag på sättet att göra den mest tillförlitliga mätningen – nämligen styrkan på det skapade mediegenomslaget, dvs effekter i KANALERNA. Det är detsamma som att mäta hur högt en höjdhoppare hoppar oavsett hur många barn i publiken som bestämmer sig för att gå med i en friidrottsförening efteråt eller hur mycket pengar idrottaren blir värd på sponsormarknaden.

För att mäta styrkan på mediegenomslag är följande tre faktorer till hjälp (översättning för denna tillämpning inom parentes):

Frekvens (antal)
Intensitet (synlighet)
Uthållighet (tidsperiod)

Detta är ett populärt recept för att mäta styrkan av svårfångade fenomen såsom vind, rörelser i vätskor, attityder, konsumentbeteende eller mediegenomslag.

Detta kan illustreras grafiskt eller numeriskt med valfri enhet (OBS!) beroende på smak och tycke.

Följande raffinemang är förnuftiga att göra:

a) För att kompensera för att all publicitet faktiskt INTE är god publicitet är det nödvändigt att på förhand sålla ut den icke önskvärda publiciteten.

b) För att få fram den slutliga styrkan i genomslaget kan summan av den önskvärda publiciteten minskas med summan av den icke-önskvärda publiciteten.

c) Synligheten för ett införande är olika i print, eter respektive webb. Därför behöver synlighet specificeras och viktas per medietyp. Detta är ALLTID en approximation.

De insatta träter ibland om c) Här på PRfekt säger vi dock förstås – de gustibus non disputandum. ;-)

(Klicka på bilden för förstoring)Styrka_pa_mediegenomslag_2

Advertisements