Tags

PR-utvärdering är ett slagfält där rationaliteten brakar samman med intuitionen. "Bra", "innovativ", "kreativ" kommunikation är effektiv kommunikation, men hur mäter man det omätbara? Om man (vilket man oftast gör) helt enkelt bortser från dessa storheter när man arbetar med antingen PR-strategi eller PR-utvärdering missar man lätt själva grundpoängen med att planera och utvärdera kommunikationen – att man vill uppnå ökad effekt vid nästa försök att kommunicera. Mellan målskyttet på skjutbanan och uppgiften på slagfältet är avståndet långt.

"Bra", "innovativ", "kul" eller "kreativ" är begrepp som inte låter sig definieras i form av intellektuellt fattbara former. I annat fall hade jag köpt och läst den boken. Så, när PR-utvärdering upphör att vara siffror och diagram i mötesrummet och istället är att ta aktiv del i det verkliga livets äventyr har den som inte själv är en kommunikatör och relationsbyggare svårt att hänga med.

Den som verkligen ger sig i kast med att utvärdera PR måste sysselsätta sig med människopsykets realiteter även om han inte kan nåla fast dem med vetenskapligt hållbara definitioner. Därför kan ingen kursbok lära ut vare sig kommunikation, PR eller PR-utvärdering. 

Men, sluta inte läsa den här bloggen för det! Utan kombinera den med egna erfarenheter! ;-)

Tack C.G för det givande samtalet!

Advertisements