Tags

,

Göran Thorstenson refererar på sin blogg till en undersökning av tre amerikanske forskare som…

"…istället för att segmentera på demografi och geografi … väljer …
att utnyttja existerande relationer mellan kunder och konsumenter… De som definierades som "nätverksgrannar" – dvs som har en relation med
gamla kunder blev nya kunder 3,4 gånger oftare än de som inte hade en
relation (utan valdes tra ditionellt)"

Ytterligare en faktor talar för att segmentering på demografi och geografi behöver kompletteras – det alltmer fragmentiserade medielandskapet . Hur gammal du är och om du bor i storstad eller i glesbygd är rimligen ofta mindre avgörande för kanalval än VEM du är. Just tack vare Internet där människor har aldrig tidigare skådad möjlighet att välja utifrån sina intressen (och vid vilken tidpunkt  som helst). Kanske är faktorer som förändringsbenägenhet, riskvillighet och sätt att ta in information viktigare data för segmenteringar?  Bland annat detta kan på individnivå mätas med exempelvis MBTI-test – och distribution av frågeformulär är ju något som nätet är ypperligt lämpat för.

Du sköna nya värld… ;-)

Advertisements