Tags

Internetbrus snappade jag upp att Tomas Sand och Daniel Nyhlén idag försvarar sin magisteruppsats En jämförande studie av omvärldsbevakningssystem.  Den kommer garanterat att lusläsas av alla företag i branschen!

Dels innehåller studien en jämförelse av träffsäkerheten i webbsökmotorerna och dels ett antal reflektioner om branschen som sådan.

"En… reflektion som uppkommit…är att de företag som tillhandahåller tjänsterna för omvärldsbevakning ofta inte har en klar definition av nyttan av omvärldsbevakning. Då frågan ställdes… blev svaren ofta flyktiga och nästan åt det filosofiska hållet."

Det tycker jag är en väldigt relevant reflektion – kanske betydligt mer relevant än hur pass träffsäkra sökmotorerna är. För om du inte vet vart du ska någonstans så spelar det heller ingen roll vilken väg du väljer. Sand och Nyhlén konstaterar också att försäljningen av omvärldsbevakning görs med argumentet "alla andra gör det" och har du verkligen så stor koll som du skulle kunna ha?  Vilket förstås är rena hästskojarmentaliteten.

För frågan är verkligen vad de paketerade "omvärldsbevaknings"-tjänsterna erbjuder som inte RSS-flöden, google news etc kan ge gratis?

Och vet kunden inte vad den letar efter och var så spelar det ju ändå ingen roll hur sållningen går till – det blir en slags professionellt finns-i-sjön.

Fin-fin magisteruppsats från Institutionen för Data- och systemvetenskap på KTH!

Advertisements