Tags

, ,

Jag sitter och klurar på ett sätt att mäta styrkan på opinionsledare på bloggar. Och jag leker med tanken att skippa den tradionella approachen till medier, dvs att mäta trovärdighet utifrån hur många läsare det har. Eftersom bloggar ofta har mer kvalitet än kvantitet på läsarna. Det intressanta är ju hur trovärdig en person är  inte i vilket medium han råkar kommunicera. Jag vill inte heller mäta "cred" eftersom det är så avhängigt av tid och även kan förfalskas med fake-vänner på MySpace och sånt. Jag skissar på följande faktorer:

Fokus på varumärket
Skriver bloggaren om varumärket i rubriken, i bildtext och nämns det flera gånger i texten?
Frekvens

Hur många inlägg har bloggaren skrivit  som nämner  varumärket?
Respons
Har det skrivits kommentarer till inlägget? Har det länkats till inlägget?
Relationer
Innehåller inlägget länk till webbplats som handlar om varumärket?

De här sakerna kan ju en dator hålla reda på själv (tar t ex inte hänsyn till om inlägget är positivt eller negativt). De kan sen viktas i en formel och ge ett värde som säger att bloggare X är en starkare opinionsledare för ert varumärke än bloggare Y eftersom…

Vad missar jag som är viktiga påverkansfaktorer för om en bloggare är en opinionsledare för ett varumärke eller inte?

Advertisements