Det engelska uttrycket Consumer Generated Media har gjort kometkarriär sedan det myntades. Om man googlar på det hittar man en intressant artikel på Imediaconnection av Cymfonys Jeffrey Feldman om hur man analyserar  CGM. Men artikeln visar på att digitala medier behöver mätas på andra sätt än traditionella medier. Tekniken finns, men ännu inte på den svenska marknaden.

Feldman skriver:

There are three characteristics that make a site important. The first is the size of the audience, i.e. number of page views or impressions. The second is a correlated statistic, inbound links, i.e. the number of other sites which link to a given site. The third is the audience demographics.

I min värld är publikstorlek omöjlig att mäta eftersom den är så föränderlig. Det är förstås Feldman medveten om. Han vill därför komplettera besöksstatistiken med ingående länkar:

Although some sites or forums have consistently high numbers of monthly visitors, the viral and interconnected nature of the web can cause a previously infrequently visited site to experience exponential growth. This fluidity is best understood by examining inbound links, which are a good indication of traffic to a site at any given time.

Tvåan (inkommande länkar) är bra eftersom den är ett bättre mått på antalet läsare, men den missar viktiga punkter (se resonemanget i slutet). Men det kräver att sajten indexeras väldigt ofta med en avancerad sökspindel. Trean (demografiska målgrupper) är helt enkelt rökt. Se mitt tidigare inlägg om detta. 

I min värld ligger lösningen i att INTE  betrakta CGM (utrikiska för konsumentgenerade medier) på samma sätt som  traditionella medier. Som Cymfony gör.

"vi gör som vi alltid gjort"

De tre punkterna motsvaras ju under svenska förhållanden av räckvidd (Research International, MMS m fl),  upplaga (TS m fl) och målgruppsundersökningar som exempelvis Orvesto Konsument som utförs av Research International. Sätten som man hittills mätt traditionella medier på. Och genom bland annat det vällovliga initiativet Kommittén för Internetannonsering (KIA) fortfarande gör.

Jag tror att Jeffrey Feldman är medveten om detta. Och att även han letar efter ett adekvat sätta att mäta "mediagenomslaget" för konsumentgenererade medier. Kruxet med räckviddsmätningar är ju att de lätt invaggar en i en falsk trygghet. Indatan är till att börja med väldigt osäker vare sig den kommer från telefonintervjuer, internetpaneler eller people meters (lådor som mäter vad man tittar på på TV:n). Och det räcker för att skapa en del utmaningar för alla de som mäter medier.

Räckviddsmätningarna hänger inte med internetläsarnas medievanor

Men eftersom hela ekosystemet vilar på en tyst överenskommelse om mätningarnas tillförlitlighet så fungerar systemet. Än så länge. Räckviddsmåtten är statiska på så sätt att exempelvis tryckt press får en siffra tilldelad sig som sedan är "valutan" för säljare och köpare på reklammarknaden. Valutakursen uppdateras månadsvis, men en sajts besöksantal kan ju förstås variera oerhört mycket under loppet ett dygn. Detta är särskilt tydligt när en blogg släpper en smaskig nyhet som snabbt driver trafik och länkas till från både traditionella oh konsumentgenererade medier.

Så frågan är hur många som läser, kommenterar och själv skriver om en PERSON eller en SAK. Inte hur många som uppger att de vid en viss tidpunkt läst, sett eller lyssnat på ett visst MEDIA. Hur viktig en viss blogg/sajt är beror inte på dess "normala" besöksantal. Utan vilken roll den spelat för spridandet av  en viss mediehändelse.

Ett media med relativt få läsare kan vara det viktigaste mediet

Initierades ryktet/trenden på sajten är det fråga om ett opinionsbildande medie. Trots att inte så många kanske läser eller länkar in till sajten är den inte mindre viktig. Snarare tvärtom. Det är precis som med gatumodet – inte så många kan namnet på de som FÖRST sätter det senaste, det är först när symbiosen kändis/mainstreammedia tar upp det som genomslaget är som störst. Men då är det ju liksom redan för sent om man vill påverka vad folk har på sig.

För att kunna avvägningen om hur viktig en sajt är krävs en bevakning av så mycket som möjligt av de digitala medierna. Det finns inte i Sverige idag. Men det kommer det att göra – för Google eller  tjänster som bloggsök är antingen för dumma (har inlägget med saken att göra?) eller hanterar för få sajter. Så antingen får vi vänta till de etablerade aktörerna med den nödvändiga tekniken etablerar sig i Sverige eller så kommer initiativet härifrån.

Advertisements