Läkemedelsbranschen är hårt konkurrensutsatt, hälsobranschen växer kraftigt bland annat beroende på en åldrande befolkning och nätet blir en allt viktigare kanal för kundrelationer. Min gissning är att pensionärer snart kommer att börja blogga. Och som den största gruppen hälsokonsumenter kommer detta att fortsätta öka pressen på hälsoleverantörerna, men också ge mycket värdefulla möjligheter till fördjupade kundrelationer.

Vad talar för att  pensionärerna kommer att börja blogga?

•    Tid finns
Att blogga går ut på att kika runt bland vänners bloggar, läsa och kommentera. Pensionärer har oftast tiden som krävs.

•    Datorvana finns
Flera medvetna satsningar på utbildning för äldre har gjort att väldigt många pensionärer idag redan använder datorn för mejl, research och  betala sina räkningar.  Tack för det PRO!

•    Socialt nätverk finns – men också många hinder IRL
Barnen och barnbarnen bor kanske i en annan stad. Att besöka vännerna kan innebära långa och ansträngande resor. Det gränslösa Internet är som gjort för att övervinna fysiska avstånd och krämpande kroppar.

Bloggar och pensionärer borde vara ett giftermål i himlen. Vad kommer det att få för konsekvenser för bloggosfären? Den kommer förstås att fortsätta växa. Men jag tror också att innehållet kommer att förändras. Jag trendspanade lite tillsammans med Fredrik Wass som påpekade att det fortfarande finns  stora blinda fält bland de grupper som bloggar. Det är vissa yrken och sociala grupper som i princip helt lyser med sin frånvaro. Men ålder borde inte vara en faktor som spelar nån större roll. I Sverige har en väldigt stor del av befolkningen tillgång till dator bland annat tack vare HemPC-satsningen. Utbytta datorer blev över och spreds bland familjemedlemmar. Och datorvanan är det förstås si och så med bland de allra äldsta, men samtidigt är gruppen pensionärer kraftigt växande. Nu går många 40-talister i pension redan i 60-årsåldern och bland dem är datorvanan mycket hög. Till det ska läggas att bloggandet är väldigt enkel.

Som intresserad av marknadsföring undrar jag förstås om inte detta kan bli en av de första och största genombrotten för konsumentdialog på nätet. De satsningar som görs och har gjorts hittills från hälsobranchens aktörer har gått ut på knyta sina konsumenter till sig genom att bjuda på kunskap på nätet. Aftonbladets Viktklubb är ett exempel, liksom Vårdguiden och Wellnet. Läs mer i en intressant artikel av Alfred Ruth på Internetworld

Det nya är dock att vårdtagarna själva kommer att börja ta större utrymme. Ett exempel från USA är den gigantiska satsningen Revolutionhealth. Det är en sjukvårdssajt där konsumenterna själva bidrar med mycket av innehållet – bland annat genom att sätta betyg på sjukhus och läkare. Läskigt för hälsoleverantörer, men på sikt naturligtvis bra för båda parter.

Bloggarna kan bli en drivande kraft i att sätta press på vårdleverantörerna. Alla vet att pensionärer gärna pratar om sina krämpor. Om de gör det på sin blogg kan det få oanade konsekvenser för såväl läkemedelsebolag, vårdinrättningar som andra inblandade. Och både positiva och negativa som vanligt.

Min gissning är därför att alla de som levererar tjänster och produkter inom hälsa kommer att behöva lyssna på, tolka och engagera sig ännu mer i kunddialogen på nätet.  För i den ökande konkurrensen är det ännu viktigare ta sina kunder på allvar. Och de som är först med och bäst på att lyssna på sina konsumenter  vinner som vanligt. 

UPDATE: Siffror på att Internetanvändandet bland pensionärer ökar på SVT.se

Advertisements