Aldrig har så många haft så lite att säga om så mycket. Och nätet är raketbränsle för denna vår tidsanda. Och det revolutionerar  all  marknadsföring. Jojo, tänker du kanske –  konsumenterna har större medialt genomslag för produktinformationen än företagen. Old news. Men det finns mer spännande konsekvenser av att konsumenterna tagit de sociala medierna i besittning. Till exempel att

Marknadsförarna får gratis tillträde till folks huvuden

Det vill säga alla marknadsförares våta drömmar börjar förverkligas. Människor väljer att i ökad utsträckning dela med sig av sina attityder, åsikter, beteenden på bloggar, communities och alla tänkbara och otänkbara former. I strukturerad digital form. Och det stannar inte där. Eftersom informationen är digital kan den även analyseras med hjälp av datalingvistik, klustringsteknik och artificiell intelligens etc. Och då börjar det bli riktigt spännande….

För som du som läst boken "Waiting for your cat to bark?" vet  (läs sammanfattning här) så ger  sociala  medier möjligheten att komplettera  demografi med psykografi. Alltså hur vi ser ut i huvudet. Och det är intressant av flera skäl, men hur man gör klokt i att kommunicera med människor (oavsett syfte) är förstås ett viktigt område:

Marketers will be most effective in a post-mass-market environment when
they model interactivity based on personas. These archetypes represent
audience segments in various buying modes. Personas allow businesses to
empathize with and speak to customers’ needs across all communication
channels.

Psykografin ger möjlighet att segmentera efter kommunikationsstil (Myers-Briggs typologi) eller drivkrafter (Enneagram- typ). Det är inte allena saliggörande. Brian och Jeffrey Esienberg, författarna till boken och grundare av konsultföretaget Future Now kombinerar i sin metod Persuasion Architecture TM  faktorerna  affärstopologi (bl a hur komplex affären är för kunden – jmf val av bil med val av biofilm), demografi och psykografi i syfte att erbjuda komplett strategi och planering av marknadsföringen.

Och nej, det är inget för amatörer. Eisenbergarna rekommenderar metoden för komplexa organisationer, media och innehållsleverantörer på nätet, upplevelsebaserade web 2.0-sajter och de som i övrigt sysselsätter sig med kommunikation i många kanaler.

Jag älskar boken. Om du vill lyckas på nätet tror jag att du också kommer att göra det.

Köp den här

Efter att du läst fler konsument-omdömen förstås. ;-)

Advertisements