Imorse var jag på frukostseminarium om sociala medier anordnat av Newsdesk. Peter Ingman berättade om hur de sociala medierna påverkar arbetet ur informatörens synvinkel. En  viktig poäng var att  den som nu vill ha uppmärksamhet inte (bara) ska skicka ut pressmeddelandet till journalister (inklusive bloggare) utan göra dem tillgängliga i sociala medier. Dvs delta aktivt själv genom att synas på exempelvis en egen företagsblogg eller på Myspace eller second life. Han berättde även att Newsdesk nu skapat en egen företagsblogg.

Jag träffade även PR-konsulten Lennart Thulin som liksom jag var där för att suga i sig av Peters kunskap. Mycket trevlig man, ödmjuk och med stor cred i form av tunga uppdrag.

Sist men inte minst pratade jag med Frida som liksom jag tagit en kreativ brejk i livet och nu bland annat ägnar sig åt körsång i kören The Sweptaways. Hoppas du får alla dina drömmar upfyllda!

Dagens tanke: Riktig analys är när du får svar på frågor du inte visste att du borde ställa om ditt varumärke. Lyssna på några som gör detta redan nu här.

Advertisements