Fredrik tipsade mig om  SR´s Medierna från den 2:a juni där (elva minuter in i programmet) det diskuterades makt och bloggosfären. Jonas Morian svarade på hur han ser att förskjutningen i makt sett ut från de traditionella medierna till bloggosfären. Jonas menade att maktförskjutningen följt hur medierna sett på bloggarna, först med skepsis och sedan som ett sätt att stärka de egna varumärkena.

Jag håller med honom, men tror att vi nu är i en ny och delvis parallell fas. Nu följer maktförskjutningen inte  hur medierna ser på bloggarna, utan hur de proffessionella kommunikatörerna ser på bloggarna.  Grovt skissat kan man se följande mentala faser (flest är på första och färre därefter)

1. Bloggar är dagböcker på nätet. De är inte viktiga i jämförelse med traditionella medier.

2. Bloggar är medier. Därför bör de läggas till utskickslistan för pressmeddelanden – de bloggar som har flest läsare/länkar är viktigast.

3. Bloggar är sociala medier. Därför bör vi ha relationer i bloggosfären och själva delta i samtalet för att kunna bemöta felaktigheter eller bidra med vår kunskap/information i kontinuerliga samtal.  De viktigaste är de personer som är engagerade i "våra frågor".

Advertisements