"Visa mig vilken blogg du skriver och jag ska berätta vem du är"
Ett sätt att överblicka Bloggosfären är att analysera bloggarna i  de fyra Myers-Briggs grundtyperna. Har du hört hennes namn tidigare är det säkert från tester i samband med anställningsintervjuer eller teamwork-övningar. Indelningen ger insikter om både drivkrafter och vilken kommunikationsstil som bloggaren föredrar på DENNA bloggen. Bloggen kan liknas vid en persona, dvs ungefär en roll som en människa väljer att visa i en viss situation. En och samma människa kan ha flera personor – vilket motsvarar flera bloggar. Det är med med dessa roller som vi oftast kommunicerar i verkliga livet. Det innebär bland annat  att uppmärksamhet, åsikter och kommunikationsstil m.m. är starkt beroende av vilken roll som motparten råkar vara i just när du söker kontakt. Vartefter vi blir äldre och mognar blir ofta signalerna på vår typ mindre starka, liksom om flera olika typer varit med och gett feedback på texten.

Disclaimer: Myers-Briggs typer är att se som guide till systematisk observeration – det är INTE en exakt handbok till hur människor fungerar. Vi är betydligt mer komplexa än så – på gott och ont! ;-)

Idéarkitekterna
Dessa personer har varit med länge i bloggosfären. Den främsta anledningen är att de är särskilt intresserade av nya möjligheter och att samla på kunskap. De arbetar ofta med datorer  (en annan anledning till att de var tidigt ute), hårda fakta och är vana att läsa och skriva mycket. Dessa är en minoritet i samhället, men återfinns ofta i de högre inkomstgrupperna. Om de dessutom är introverta (vilket många duktiga datakunniga människor är) är nätet ett utmärkt sätt att underhålla relationer. Yours Truly är idéarkitekt. Många som arbetar med strategisk kommunikation är också bloggare, liksom programmerare och professionella informationsarbetare som bibliotekarier och informatörer.

Världsförbättrarna
Världsförbättrarna är, liksom idéarkitekterna, kreativa människor. De är mer intresserade av människor än datorer. Dessa människor känner ofta att de har ett kall och återfinns ofta bland psykologer, präster eller (välfungerande) politiker. Dessa grupper av människor har hittills varit lite avvaktande med att använda bloggar som kommunikationsplattform, men jag gissar att det snart vänder. I Sverige är det främst politiker som förstått att bloggar kan vara en ypperlig sätt att påverka människor eftersom de redan vet att det är personlig kommunikation som är mest trovärdig. Idag används nätet dock mycket ofta för att hämta kunskap om personlig utveckling, hälsa och andliga och värdsliga frågor. Det har skapat en efterfrågan på Världsförbättrarnas tjänster som bloggar kan bli ett sätt att "marknadsföra".  Carl Bildt till hör inte denna grupp. Hans kommunikationsstil är Idéarkitektens, men hans yrke är Världsförbättrarens under den borgerliga regeringen. Linda Norrman Skugge är ett bra exempel på en representant för Världsförbättrarna.

Hantverkarna
Hantverkarna är en av de två största grupperna i samhället (relationsbyggarna är den andra), men den minsta i bloggosfären. De är främst intresserade av fakta och hänger därför oftare på prisjämförelsesajter eller etablerade medier. Om de bloggar gör de det främst för att komma i kontakt med andra som delar deras intresse (de är ofta samlare eller entusiaster). Deras bloggande är då ofta ett  komplement till deltagande på communities där de hänger med likasinnade. Jag kan inte komma på nån känd Hantverkare som bloggar, vilket jag misstänker är symptomatiskt.

Relationsbyggarna
Det här är de som har många vänner och älskar att umgås – både i verkliga livet och i bloggosfären. De felsta som skriver eller läser modebloggar är relationsbyggare. Ofta när man pratar om opinionsbildare i bloggosfären är det relationsbyggarna man menar, men den här gruppen kommer liksom de typerna i flera smaker. Vissa är nämligen de som har starka åsikter och gärna delar med sig av dem och andra är snarare de som lyssnar till dem. En av mina idoler, Ebba von Sydow, tillhör till exempel inte denna grupp, utan snarare Världsförbättrarna vilket kan vara viktigt att komma ihåg för den som tänkt sig att kommunicera strategiskt med bloggosfären.

Vill du ha hjälp att analysera och kommunicera med bloggosfären?
Om du vet vilken grupp som är din målgrupp kan du anpassa din kommunikation och ditt erbjudande därefter. Är du intresserad av detta skulle jag gärna vilja diskutera detta vidare med dig!

Kontakta mig på ostmar@gmail.com eller 0708-560 131 och berätta vad det är du funderar på.

Advertisements