Det är svårt att mäta effekten av PR-arbete. Men inte omöjligt. Och sociala medier tillsammans med konsumentkontakt och försäljning på nätet är en dröm för den som vill veta vilken halva av marknadsbudgeten som är bortkastad.

Bättre mäta hur människor reagerar än uppmärksamhet
Ett vanligt sätt att mäta effekten av PR är att räkna klipp. Den metodens största brist är att den inte säger någonting om hur publiciteten får konsumenterna att förändra sin inställning till en produkt, dvs om de blir mer benägna att kila iväg och köpa en produkt som de annars inte skulle ha köpt. Man mäter alltså INNAN konsumenten.

Fråga konsumenten om vad de gillar och ogillar
Vill man gå djupare köper gör man marknadsundersökningar. Det är ofta dyrt eftersom man måste t ex ringa runt och fråga en massa människor om deras åsikter, om de sett den och den reklamen och om de kan tänka sig att köpa produkten X etc. Dessutom är det svårt att få ett bra urval eftersom kostnaden stiger i direkt proportion till hur många som deltar i en sån undersökning.

100-tals bloggare påverkar förmodligen redan idag din försäljning
Entre; sociala medier. Eller konsumentgenererade som de också kallas om man har marknadsföringsglasögonen på sig. Genom att mäta hur många som rekommenderar respektive kritiserar en produkt  före och efter en viss kampanj (i egna, köpta eller icke-köpta kanaler) får man ett index att jämföra med försäljningssiffrorna. För det är det det egentligen handlar om – att vi litar mest på andra konsumenter som rekommenderar en produkt åt oss. Och problemet med att man (på mikronivå)  inte kan isolera exempelvis annonser vs redaktionellt utrymme löses genom att hålla mätningarna och utvärderingen på makronivå. När man sedan hittar intressanta samband kan man allokera mer pengar till att göra fördjupade studier på mikronivå, enskilda målgrupper, kanalval och budskap för att även förstå VARFÖR en viss kampanj lyckas bättre än en annan.

Genom att även  kampanjerna till nätet, oavsett om man kallar det PR eller reklam, ger en möjlighet att mäta ändå in till om målgrupperna  agerar som man önskar, exempelvis söker mer information på en kampanjsajt eller  till och med beställer produkten på nätet.

Effektivare att digitalisera både sin reklam- och PR-budget
Min gissning är att vi inom de närmsta åren kommer att få se en VÄLDIG massa marknadsföringspengar lämna off-line media till förmån för on-line media. Den första vågen som vi ser nu är bara början. Och den kommande lågkonjunkturen kommer att tvinga en hel rad traditionella reklam- och PR-byråer att anpassa erbjudandet till de digitala kanalerna eller bli omkörda eller ännu värre… Till och med de traditionella medierna har förstått det här och en allt större del av deras annonsintäkter kommer nu från webbversionerna av de tryckta och eter-sända medierna. Och; Nej, jag tror inte att de traditionella medierna på nåt sätt komemr att "dö", men jag tror att de med nödvändighet behöver anpassa sig till on-line distribution för att ha en chans att överleva. Och själva koppla upp sig till eller sammansmälta med de sociala medierna –  såsom SvD, IDG och nu senast Dagen redan gjort. We aint seen nuthin´yet på den fronten.   

Ett ord från vår sponsor…
Men än saknas ett sätt att erbjuda översikt och analys av den svenska konsumentdialogen på nätet. Det är någonting som jag sedan början av året försöker råda bot på. Kontakta mig om du är intresserad av sätt att få insikter ur de sociala medierna på nätet så berättar jag mer om vad jag kan erbjuda.

Advertisements