Jag fick feedback på en läsare som ställde frågan om inom vilka ramar som framtidens annonsering kommer att ske. Det är faktiskt mycket enkelt. Det kommer att bli som i filmen det femte elementet, eller var det var, där frukosten kommer ut ur en lucka med en vänlig datorröst som säger: "Good morning, Mr X, your breakfast – spcialized for your bodily and emotional requirements". Personaliserat, med andra ord.

Som med teknik; sci-fi´n får alltid rätt. Och i det här fallet hänger det ihop. Att varje enskild person är uppkopplad i ett kommunikationsnät med varje annan person är precis förutsättningen för att även marknadsföringen ska förändras. Men det räcker förstås inte med att kunna NÅ enskilda individer, de enskilda individerna måste också berätta om sina speciella preferenser. Och det är det som nu sker på bloggar och mötesplatser som t ex Facebook. 

Hittills har marknadsförare fått gissa till väldigt stor del. Det är dyrt med fokusgrupper och telefonintervjuer, så därför får ett litet och förhoppninsgvis representativt urval stå för helheten. Vilket den sällan gör. Plus att när man blir intervjuad svarar man oftast på en hypotetisk situation (ja, jg kan tänka mig att…) istället för att ge information i samband med det faktiska beteendet.

Detta ger sammantaget två ramar inom vilken annonseringen i framtiden kommer att ske; personaliserat och i samband med faktisk konsumtion. Känner vi igen det här? Jojjemän, kundkorten är redan där. Men jag vill lägga till ytterligare en dimension; psykografi. Utöver att vi genom att använda t ex betalkort berättar ATT vi köper en viss PRODUKT vid en viss TIDPUNKT har de sociala medierna inneburit att människor ofta berättar om sin UPPLEVELSE och FÖRHÅLLNINGSSÄTT till köpet.

Detta innebär att varumärken nu för första gången i historien har ruggigt bra förutsättningar för att verkligen förstå sina kunder. Tekniken är att först lyssna, sedan föra en dialog för att därefter försöka att ännu bättre tillgodose människors behov. Annonseringen slutar därför att vara primärt att sätt att fånga någons uppmärksamhet och istället blir det en respons på det människor berättar.

Precis som Google alltså.

Advertisements