Tags

Visionen med mitt nystartade företag PRfekt Analys AB är att tillhandahålla verktyg för insikt om sig själv och andra.

Jag har utvecklad metoder för blogganalys – dvs, marknadsanalyser i sociala medier
Jag vill uppnå visionen genom att sälja tjänster inom blogganalys; Blog Intelligence, Market Intelligence och Consumer Insight i nu nämnd ordning. Jag börjar med att analysera bloggar och vill därefter troligen även analysera andra sociala medier. Blog Intelligence handlar om att hjälpa företag förstå hur deras företags varumärke påverkas av människor i bloggosfären. Market Intelligence i sin tur handlar om hur företags produkter påverkas i bloggosfären med avseende på försäljning. Det sista handlar om att förstå drivkrafterna bakom att företags- och produktvarumärkena omnämns på det sätt de gör – eller med ett fint ord; psykografi. Inte bara ATT människor har åsikter om varumärkena – utan också VARFÖR.

Jag kan tillhandahålla konsulttjänster redan idag – och jobbar på att effektivisera processen
Min plan är att börja tillhandahålla tjänsterna manuellt – där är jag redan. Därefter vill jag effektivisera mina arbetsprocesser genom att utveckla ett webbaserat verktyg som hjälper mig med det. Idag tecknade jag avtal med IndPro om att påbörja utvecklingen av det systemet. Jag har goda erfarenheter av dem från utvecklandet av Bytessajten. Deras affärsidé är att man kan hyra sin IT-avdelning via dem för en billig peng och med lite bekymmer genom att de tillämpar svenska idéer om projektstyrning på plats i Bangalore, Indien. Det ställer dock kravet att man som beställare klarar av att projektleda och skapa bra kravspecifikationer. Men de är snälla till och med mot en liten aktör som jag. ;-)

Säljsamarbeten med företag som kan strategisk kommunikation
För att komma snabbt framåt söker jag säljsamarbeten med etablerade aktörer inom respektive tjänsteben. Först ut är alltså Blog Intelligence, vilket till stora delar liknar tjänsten omvärldsanalys eller medieanalys så det blir säkert en sån aktör. Market Intelligence och Consumer Insight handlar om marknadsanalyser i sociala medier (bloggar först som sagt) – så jag hoppas få ett samarbete med ett företag som både har fattat sociala medier och är etablerad aktör inom marknadsanalyser.

Utveckla automatisk analys av mina tjänster med hjälp av datalingvistik
Därefter vill jag industrialisera hela klabbet genom att succesivt automatisera analysen av de olika tjänstebenen. Jag för därför diskussioner med folk som kan hantera stora datavolymer och/eller är duktiga på datalingvistik, dvs att få en dator att förstå skriven text. Jag tror att man genom att börja med det minst komplexa och därefter succesivt forska fram lösningar på det mer komplexa kan nå hela vägen till automatisk analys av bloggtyper, det vill säga att kategorisera texter utifrån vilken psykologisk profil som den som skrivit texten kan antas ha. Även om det finns stora inbyggda osäkerheter på grund av flera faktorer tror jag att de stora talens lag gäller – med tillräckligt stora volymer data fås en hyfsat bra bild av hur det faktiskt ser ut där ute. De stora volymerna omöjliggör också manuell analys. Jag tror t ex att det i praktiken finns flera hundra tusen bloggar på svenska. Och det är dem jag i första hand vill tillämpa mina analystjänster på.

Extern finasiering kommer att behövas – först lite sedan mer
För att kunna nå dit jag vill behöver jag finansiering. Jag kan betala för att sätta igång hela projektet. Redan nu kan jag sälja manuella kvalitativa analyser inom alla tre tjänstebenen efter att ha klurat ut en metodik under lång tid. Därför hoppas jag få kunder så snart som möjligt som hjälper mig att fortsätta finansiera utvecklingen. Att industrialisera det som jag tillsvidare gör manuellt så snabbt som möjligt kräver dock mer kapital än vad som är rimligt att jag kan dra in vare sig på eget kapital eller kundprojekt. Jag behöver därför ta in externt kapital, troligen i två huvudsteg:

1. Såddkapital för att bygga en fungerande prototyp (200-300 000 kr) – helst från någon som också förstår sociala medier och förändringen i marknadskommunikation och därför kan bidra med bollplank och kundkontakter.

2. Riskkapital för att omsätta prototypen i ett fungerande fullskaligt system. Kanske är det klokt att dela upp denna fas i de tre tjänstebenen Blog Intelligence, Market Intelligence respektive Consumer Insight eftersom det är olika svårt att utveckla textanalysstemen. min bedömning är att Blog Intelligence är möjligt på 1 manmånad, Market Intelligence är möjligt på cirka 1-2 månader och Consumer Insight är svårt att säga nåt om innan jag skaffat mer erfarenhet av manuell analys och låtit duktiga datalingvister titta närmare på det.

Så är du intresserad av att delta på nåt sätt i detta så hör gärna av dig till mig!

Update: Vill du se fler affärsidéer? Kolla hos Disruptive!

Advertisements