Först; skillnaden mellan operativ, taktisk och strategisk marknadsföring och kommunikation.

Ordet strategisk när det används om marknadsföring och kommunikation används lite vårdslöst ibland av främst
konsulter  eftersom det antyder att tjänsten är komplexare (dvs, finare) och därför
dyrare än t ex operativ (att göra själva jobbet) eller taktisk (att
välja kanal t ex). Min definition på
ordet strategisk i det här sammanhanget är kommunikation som är
planerad i förväg och innehåller ett tydligt mål, mäts och utvärderas
utifrån effektivitet (måluppfyllelse). Detta är hittills inte så
vanligt förekommande i PR-branschen eftersom de hittils haft svårt att
mäta effekten av sitt arbete. Men nu när de olika disciplinerna inom
marknadsföring smälter samman och både företagskommunikationen och
försäljningen flyttar ut på Internet låter det sig göras med bra
resultat till en försvarbar kostnad.

Det är alltså möjligt att för första gången kunna ta reda på vilken
halva av marknadsföringsbudgeten som är bortkastad och vilken som är
framgångsrik. Så länge den spenderas på Internet, vill säga. Men även
om den spenderas i traditionella medier så kan man få en hyfsad bild av
effektiviteten genom att mäta effekterna på Internet. Det är möjligt
att göra eftersom konsumenterna hänger på Internet och delger sina
åsikter både om reklamkampanjer, företag och produkter. Och de
åsikterna är mer påverkande på försäljningen än huruvida en artikel i
en tidning nämner en viss produkt eller företag positivt eller negativt
– eftersom det inte säger nåt om vem som läser tidningen, OM de läser
tidningen, om de läser den för att få beslutsunderlag för köp eller för
en stunds avkoppling och alltså inte är speciellt mottagliga för
köpbudskap etc.

Advertisements