Blogganalys, liksom medieanalys är ett begrepp med många betydelser. Då de båda är närbesläktade tar jag ett samlat grepp.

Blogganalys innebär att man analyserar bloggar. Man kan analysera det mesta (och, jodå, det går att analysera för mycket), psyket, medier, sjukdomar, politik eller kommunikation etc. Eftersom bloggar är medier kan blogganalys innefattas i medieanalys.

Man kan analysera bloggar och medier på (minst) två grundläggande sätt:

Målgruppsanalys
– vilka som läser, tittar eller lyssnar på ett visst medie (eller snarare en viss kanal i ett medium, t ex en nätedition av DN (kanalen) på Internet (mediet). Den här typen av analys har traditionellt utförts av undersökningsföretag som SIFO Research, RUAB och MMS och sålts vidare av mediebyråer (med anställda som kallar sig medieanalytiker) som t ex Carat eller MediaEdge CIA. Man använder sig av många olika metoder; enkäter, telefonintervjuer, mätdosor på folks TV-apparater och fokusgrupper med mer. De här metoderna är primärt statistiska och används flitigt inom bland annat sociologi.

Innehållsanalys
– vad som står i mediet (content) och annan information som finns innesluten i det som t ex författare till en viss text, sidnr, länk, storlek eller avdelning nånting står i (metadata). Den här typen av analys har traditionellt utförts av företag som omväxlande har kallat sig omvärldsbevakningsföretag, mediebevakningsföretag eller medieanalysföretag med anställda som kallar sig medieanalytiker. Metoden de här företagen använder heter kvantitativ innehållsanalys. Metoden utvecklades först för att användas inom statsvetenskap där man sedan länge intresserat sig för hur medieinnehåll skapar opinioner. I Sverige har forskare vid Göteborgs Universitet utmärkt sig på området i samband med undersökningar om medier och opinion och om jag förstått saken rätt så var det Tom Ehrling, utbildad statsvetare från Uppsala Universitet, som tillämpade metoden kommersiellt i stor skala som metodansvarig på och medgrundare av Cisions (fd. Observers) analysavdelning (var det 80tal, månne?) De ledande auktoriteterna internationellt på området heter Klaus Krippendorff och Kimberly A. Neundorf som skrivit standardverket The Content Analysis Guidebook.

Eftersom konsulter inom båda dessa områden kallar sig medieanalytiker (tillsammans med bland annat journalister och börsanalytiker med specialkunskaper om mediebranschen) råder det en viss förvirring iband över vad medieanalys egentligen är. Lägg sedan till att du kan beställa tjänsten medieanalys och få HELT olika rapporter tillbaka från utförarna. Detta är naturligtvis till förfång för de som vill köpa tjänsterna och de som vill marknadsföra sina egna tjänster inom området.

Just blogganalys skiljer sig lite från analys av traditionella medier eftersom det är en kanal på Internet vars själva grundpoäng är länkar och att den som skriver i mediet inte är journalist i vanlig mening, utan även  läsare. När man analyserar bloggar är det därför viktigt att ta hänsyn till länkarna som går in och ut från mediet vilket till exempel företaget Primelabs som står bakom bloggsöktjänsten Twingly är specialiserade på, på samma sätt som den vandrande vålnaden Johan Larsson med bloggportalerna (eller vad man nu kallar dem) knuff och intressant.se m fl.  Grejjen med loggortalerna är att de både analyserar innehållet på bloggarna och gör dem sökbara och dessutom analyserar länkarna mellan dem för att liksom google hjälpa människor att sålla ut de mest relevanta bloggarna inom ett visst område. De kombinerar alltså innehållsanalys med teknisk länkanalys.

Alltså, blogganalys, liksom analys av andra sorters medier och kanaler kan vara lite allt möjligt. Man kan dela upp slutresultaten i (minst) tre grupper som gör det lite lättare att veta vad man säljer och köper:

Publicitetsanalys – man mäter och analyserar vad som står i medierna. Oftast är man intresserad av att få veta om det stått något positivt eller negativt om det egna företaget och dess konkurrenter. Den här tjänsten kan man idag köpa från bland annat Cision, MediaPilot och Infopaq i Sverige, men även en del PR-byråer och småföretagare erbjuder tjänsten. Mitt företag vill bli underleverantör till sådana företag, men det är inte tänkt att vara kärnverksamheten. Jag kallar då tjänsten Blog Intelligence. Tjänsten är oftast en angelägenhet för press- och informationsavdelningar.

Varumärkesanalys – man mäter och analyserar hur varumärkesposition, dvs vilka åsikter, attityder och beteenden som förekommer i samband med ett varumärke.  Oftast vill man veta om och i så fall vilka människor som tycker om eller ogillar ens varumärke – vilka som påverkar varumärket mest. Den här tjänsten kan man idag köpa från en mängd olika undersökningsföretag som har väldigt olika angreppssätt i sina analyser. I och med att fler och fler konsumenter nu befinner sig och agerar på Internet har undersökningsföretagen också börjat rikta sitt intresse åt det hållet. Mitt företag ska på kort sikt etablera sig som en leverantör av varumärkesanalyser. Jag kallar tjänsten PRfekt Brand Insight. Detta är oftast en angelägenhet för marknadsförare, antingen på
företagens marknadsavdelningar eller på konsultfirmor som hjälper
kunder med marknadsföring och varumärksstrategi.

Konsumentinsikt (Consumer Insight) – man mäter och analyserar mönster hos de människor som påverkar det egna varumärket i syfte att förstå sina kunder eller påverkare bättre. Även här finns det en uppsjö av olika företag med olika angreppssätt att välja på. Även på etta område är Internet väldigt hett eftersom konsumenter är där och lämnar massor av spår efter sig. Mitt företag ska på lite längre sikt även etablera sig som en leverantör av konsumentinsikt. Jag  kallar helt enkelt tjänsten PRfekt Consumer Insight. Tjänsten är oftast en angelägenhet för de som arbetar med strategisk
marknadsföring på webben eller i traditionella medier.

"”Vi gillar branscher som inte hittat
slutstrukturen. Ett bra exempel är telekombranschen. Jag är övertygad
att det är en bransch man ska vara investerad i. Den kommer se
annorlunda ut om fem år.”

/Christer Gardell om sin investeringsstrategi. Läs hela artikeln på DI.

Advertisements