Det började hända en massa konstiga saker med medierna när Internet kom. Först la de ut nyheterna på webben också. Det ställde till problem för alla de som analyserar medier oavsett exakt vad man menar med det.

För det fanns en massa standardsätt att göra saker som inte längre passade in. Hur man mätte genomslag i målgrupperna (räckvidd), hur man sålde annonser och därmed hur man räknar fram PR-värdet av en artikel (annonsvärdes-ekvivalent) och måtten på bra respektive dålig publicitet (MediaIndex, PAQ-värde, Net Effect och Impact Score för att bara nämna några sätt att vikta publicitet). Notera att traditionella medier kommer att fortsätta att finnas kvar – om än oftare i symbios med de sociala medierna tack vare Primelabs. Det kommer därför att fortsätta behövas traditionell medieanalys.

Den stora förändringen kom egentligen precis nyss – när även dagböcker på nätet började börjar kallas för medier i de mest respektabla kretsar. För ett år sedan var det annorlunda. För det handlade ju inte ens om riktiga journalister och det “är väl ingen vettig människa som läser bloggar heller”. Så därför nöjde sig de flesta omvärldsbevakningsföretag och medieanalysföretag att i bästa fall välja ut ett antal bloggar som de på nåder tog med i bevakning och analys. På den tiden hade för övrigt inte heller jag fattat vad det var som var så speciellt med bloggar. Men det fanns det de som gjorde.

Nu är det knappt någon som inte tar bloggar eller andra konsumentgenererade och/eller sociala medier på allvar vare sig det gäller PR eller annan marknadsföing. Men medieanalysbranschen har inte hunnit med. För de sociala medierna kräver medianalys 2.0 – och där är det ännu många saker att göra. Så här är läget såvitt jag vet i transitionen till de nya medierna ur medianalys-synpunkt:

Räckvidd:
Primelabs har idag och fortsätter att utveckla ett mått som ersätter räckvidd bland bloggar – Authority eller inflytande

Annonvärdes-ekvivalent:
Inga lösningar i sikte – eftersom det inte finns nån standard annonseringsmodell på nätet.

Publicitetsmått:
Nix pix. Av flera anledningar. a) På Internet är innehåll och form separerade – du kan därför inte mäta storleken på en artikel, sidnr eller placering (vilket är vad de flesta publicitetsmått bygger på). b) Det finns inget räckviddsmått (vilket är en annan ingrediens i de flesta publicitetsmått).

Här finns det två vägar att gå. Antingen betraktar man bloggar och andra sociala medier som traditionella medier och håller andan till ovanstående problem har lösts. I wouldn´t recommend it.

Eller så betraktar man bloggar och andra sociala medier som annorlunda än traditionella medier och analyserar dem därefter. Vilket jag kallar medieanalys 2.0.

Advertisements