Dan Saffer, interaktionsdesigner på adaptive Path och författare till boken Designing for interaction, kallas användbarhetsorakel i Internetworlds intervju med honom . Han påpekar vikten av att lära känna sina användare. Hans approach är lånad från forskning och erfarenheter om spelutveckling och lek:

För att din sajt ska bli ett bra ”spel” behöver du också känna dina
kunder – dina spelare. Enligt Dan Saffer kan man grovt dela in
människor i fyra typer av spelare och för att en sajt ska bli populär
måste man tillfredställa varje spelartyps behov.

De fyra typerna drivs antingen av att uppnå ett mål, utforska möjligheter, söka kontakter eller att sabotera. Genom att lära från spelen kan man alltså få tips när man bygger sin sajt, vad som driver de olika speltyperna och därmed bygga sajter som erbjuder precis rätt utmaningar för användarna. 

Om man istället för att se sajten som en plattform för lek  och spel – utan en plattform för kommunikation kan man istället utgå från forskningen och erfarenheter om kommunikationsstilar som hänger samman med psykologiska typer.

Olika kommunikationsstilar skvallrar om olika psykologiska drivkrafter och vice versa. Man kan därför utifrån kunskap om användarens kommunikationsstil (eller psykologiska typ) erbjuda olika vägar genom sajten för olika användargrupper. Man behöver därför börja med att identifiera vilka olika användartyper som finns i ens målgrupper. Det ger input till bygget av sajten. Om man dessutom tar reda på deras deras åsikter och attityder  får man även en möjlighet att i efterhand mäta förändringar i målgrupperna som kanske kan kopplas till sajtens uppbyggnad eller innehåll i form av olika texter, budskap eller kampanjer etc.

Jag identifierar totalt åtta användartyper baserat på kommunikationsstilar (med åtta något olika drivkrafter) som i sin tur kan delas in i fyra huvudtyper med fyra olika drivkrafter som påverkar hur de söker information:  Effektivitet, Möjligheter, Ordning och Experimentlusta. Dessa grupper liknar Dan Saffers grupper, men med vissa för sajtbyggaren kanske viktiga nyans-skillnader.

Vissa användare kommer alltså att ta olika vägar på en sajt beroende på vad som driver dem ur ett kommunikationsperspektiv. En sajt som vänder sig till alla måste ta höjd för alla för att inte göra att vissa användare stoppas upp eller tappar sugen. Vanligare är förstås att en sajt vänder sig till en viss (eller ett fåtal) typ av användare.

En sajt som säljerböcker och har många användare som drivs av effektivitet behöver snabbt ge användarna en möjlighet att hitta det de redan vet att de vill ha (det har de tagit reda på redan innan – effektivast så) eller visa vilka böcker som har fått  bäst betyg av användare (sannolikheten att den är bra är hög, alltså effektivt). Och därefter ska köp-processen vara så snabb och lättförståelig som möjligt.

Om användaren istället drivs av ordning är det viktigare med en steg-för-steg process på sajten som tydligt visar hur de gör för att hitta, välja och köpa en bok. Inga steg får missas – om processen innehåller olika moment är det bra om de är både numrerade tydligt och har namn som följer en tydlig logisk kedja."1. Nu har du kommit till kassan. 2. Titta igenom din inköpslista och se om du saknar något. 3. Tryck därefter på den stora gula KÖP-knappen för att 4. skriva in din kreditkortsinformation (vill du veta mer om säkerhet, klicka här)

Den som har drivkraften möjligheter i sin kommunikationsstil fångas av det oväntade och nya. Det kan i exemplet med nätbokhandeln röra sig om  tips på nya böcker inom ett visst område eller tips på böcker som andra som köpt samma böcker som du själv också köpt (det här har Amazon fulländat).

Den som drivs av experimentlusta letar antingen efter spännande människor eller spännande leksaker.  Finns det andra användare jag kan prata med eller finns det några spännande knappar, animationer eller spel att testa? I nätbokhandeln kan det betyda ett forum med användargrupper som diskuterar böcker eller ett spel där man kan testa sina kunskaper om litteratur. När de experimenterat färdigt har de kanske kommit på vilken bok de vill köpa under processen och är redo för köp.

Vet du vilka användargrupper dina målgrupper faller under?

Advertisements