PRfekt analys har utvecklat en unik metod för textanalys
(PRfekt Type Insight) som gör att du kan få veta mer om den psykologiska profilen och drivkrafterna hos den som t ex skriver en blogg.  Psykologisk profilering är ett sätt att rita konturerna av  bloggarens persona, dvs den roll som
bloggaren tar på sig när den skriver på just den här bloggen. Psykografisk analys
hjälper dig att förstå bloggarens drivkrafter och ger dig ledtrådar
till varför ditt varumärke omtalas på ett visst sätt och vilken
kommunikationsstil som lämpar sig för att bloggaren ska intressera sig
för att inleda en dialog.

Metoden hjälper dig förstå:
– Varför människor reagerar olika på din kommunikation
– Varför dina målgrupper gillar eller inte gillar dina produkter och kommunikation
– Varför olika konsumentsegment har olika relationer till ditt varumärke

Advertisements