Björn Jeffrey på Good Old  har skrivit ner några träffsäkra definitioner på andra valutor än pengar som driver att användare bidrar med innehåll till företag på Internet. Björn har rätt – det finns inga gratisluncher. Inte ens på nätet ;-)  

En liten smygis i listan som jag särskilt fäste uppmärksamheten vid är

Identity: Adding content to strengthen the persons online identity in that arena. See any working community for this.

Läs hela inlägget här.

Jag tror att individualisering är drivkraften bakom en enormt stor del av det användargenererade innehållet på nätet. Internet ger nästan obegränsade möjligheter att leka med och bygga sina identiteter. Ja, i plural. Kalla dem personor, divider (från Nätokraterna) eller andra fantasifulla namn. Eftersom vi människor är sociala djur kan vi sällan motstå frestelsen. För jag tror att vi alla är schizofrena. Egentligen. Visst, det finns en kärna – även om de flesta människor inte känner till den väl nog för att kunna beskriva den i ett par meningar. 

Man is a many splendoured thing – och samtidigt inte. Vi föds och/eller formas alla med en viss karaktär – ett visst temperament  – ett visst kynne. Samtidigt som varje ek är unik i sin utformning  är den alltjämt en ek.Ve den ek som eftersom den växer bland björkar – intalar sig själv att den är för grov i stammen, dess blad för stora och dess färg för mörk.

Det finns en punkt i varje människas bildningsresa då hon kommer till
övertygelsen att avundsjuka är okunnighet; att imitation är självmord;
att hon måste ta sig själv för den hon är på gott och ont, även om
universum är fyllt av godhet kan inga sädeskorn till mättande bröd
komma till henne annat än genom mödan hon lägger på den jordlott som är
given henne att bruka.
/ur Self-reliance av Ralph Waldo Emerson

Det märkliga är att när en människa väl börjar växa gör hon det i riktningen som är förutbestämd, men blir samtidigt allmer svårfångad och omöjlig att inordna i en viss kategori. Internet ger möjlighet till många identiteter. Personen bakom individen kan mycket väl vara få-dimensionell. Kunna beskrivas med en eller par av sina identiteter. Eller vara så oändligt mycket större än så. Beroende på hur stort svängrum personen fått och gett sig själv. Den som ska försöka förstå människor eller deras identiter på nätet måste utgå från att alla människor är in spe – blivande.

Men huga, säger kanske den luttrade marknadsföraren (läs; statistikerna) – hur skulle vi kunna hantera människor om vi inte segmenterade dem? Det kan ni inte, är mitt svar. Och även om en 20-25-åring är en 25-30-åring in spe så är det faktiskt mer effektivt att inse att man måste börja med människan – inte siffran – när man ska dela upp människor i grupper.

Rasmus berättade för mig att det började dyka upp planners på byråerna en masse för cirka fem år sedan. Det är en bra utveckling i mina ögon. För man kommunicerar inte med siffrorna, man kommunicerar med människorna. Precis som man börjar med grunden när man bygger hus och inte taket – måste den som vill kommunicera börja med människan – inte den förenklade bilden av människan.

Det lilla kruxet i hela resonemanget är att det idag inte finns en gemensam standard för hur vi kan förstå oss själva och andra som människor. Men jag tror att den standarden är på väg – coming right at´cha från det stora landet i väster där den fått mogna till sig några decennier sedan grunden lades i Östterrike på 20-talet.

Nej, människan är mer komplex än så. Men flera människor har tidigare och kommer att senare bidra med viktiga pusselbitar om hur människan fungerar. Ibland är det nån som träffar så rätt att det får praktiska konsekvenser dock. Som genetikens fader Gregor Mendel – som dock aldrig hann uppleva det själv.  Alla kan inte vara så samtida med sina upptäckter som Isaac Newton. Eller Thomas Alva Edison. Jag tror dock att tiden är mogen för Jungs och Myers-Briggs modeller för hur människans medvetande fungerar.

För att knyta ihop säcken; jag tror på flera samverkande trender just nu:

1. Jungs idéer har genom MBTI-tesets genomslag i näringslivet fått ett rejält uppsving. Det avfärdas inte längre som astrologi eller utan praktisk användning. Visste du förresten att de första Jungianska analytikerna dök upp i Sverige så sent som på 80-talet?
2. Individualiseringen i samhället har tagit rejäl fart. Express yourSELF är inte bara en slogan.
3. Internet eldar på både människors exponering för "nya" idéer och ger människor enorma möjligheter att projicera ut en större del av sig själva – visa mer av sin komplexitet.

Precis som citatet från Björn Jeffrey i inledningen pekade på – det finns en sån inneboende drivkraft i människor att bygga och uttrycka sin identitet i olika sammanhang (läs; olika personor) att det till och med ibland ersätter pengar som drivkraft för att bidra med något till ett företag. Detta vet förstås alla som arbetat med glamour. På nätet försiggår dock inte bara kändisfester, modeshower och annan extravaganza. Där försiggår också, som Björn är inne på, även en massa oglamoröst arbetsrelaterat mingel där identiter formas och uttrycks. Liksom hobby, familjeliv, studier eller vilken annan aspekt av livet som vi människor deltar i med våra olika roller/identiteter/personor.

Vi har alltså bara sett början. Men nu går det ruskigt fort – det går med ljusets hastighet faktiskt tack vare de som tillhandahåller infrastrukturen för att virtualiseringen av mänskliga relationer.

"People love their individuality, yet they need interconnection with others for fulfillment and longterm happiness"
/Kevin Hogan
Psykolog vid University of St. Thomas management Center i Minneapolis och framgångsrik konsult bland Fortune 500-företag i konsten att påverka och fungerande organisationskommunikation.

Advertisements