I en inte allt för avlägsen framtid kommer det vi idag kallar omvärldsbevakning att vara gratis för företag.

Att veta hur många gånger och på vilket sätt ett varumärke omnämns i online-media är alldeles för enkelt att ta reda på för att det ska gå att ta betalt för det.

När Google släppte Google News på svenska började det på allvar. Google Blogsearch tillsammans med andra bloggsöktjänster som Twingly, Knuff och Bloggportalen gör även de nya medierna sökbara. Det kommer att komma nya söktjänster som aggregerar konsumentrecensionssajter, communities och andra sociala nätverk. Var så säker. Och de kommer att vara fortsatt gratis.

Idag är det redan låg marginal på omvärldsbevakningsstjänster. Den kommer att krympa ihop till noll om inte tjänsterna förädlas. Det behövs dock kanske inte så mycket. Jag har hört att Googles annonser riktas endast med hjälp av dum ord-räknar-teknologi. Så relevansen blir med andra ord endast sisådär. Men det är tillräckligt för att bli ett stort och präktigt företag uppenbarligen.

Min gissning om var förädlingen kommer att ske:

Sammanhanget. Det är ruggigt svårt att bedömma i vilket sammanhang ett varumärke nämns. Än så länge är människor, såvitt jag kunnat bedöma, oslagbara på att förstå sammanhang även om klustringstekniken med hjälp av artificiell intelligens och annat börjar knappa in. Omvärldsbevakare kan specialisera sig på vissa områden på samma sätt som festfixare som har en bra fingertoppskänsla för exakt vilka människor och krogar som är de mest intressanta för varumärket att synas i samband med. Nisch-söktjänster kan bli grunden för en ny typ av omvärldsbevakningsföretag.

Relationerna. Eftersom räckvidd dör och nätverksrelationer fötts kommer det att växa fram omvärldsbevakningsföretag som specialiserar sig på att kartlägga relationer på nätet. Det krävs egentligen inte så mycket mer än tillgång till mycket data och gammal hederlig länkanalys.

Människorna. Det är inte mediet som är det intressanta nu – utan människorna. En person kan kommunicera i mängder av olika kanaler, online och offline. Både kommunikationen och kanalvalet är en produkt av personens drivkrafter. Att kartlägga människors drivkrafter kommer därför att bli en egen nisch som inte bara är relevant för online-kommunikation. För människor påverkar människor – både on- och offline.

Samtliga dessa förädlingar berör kommunikationskonsulter – oavsett om de hjälper kunder att formulera sig, inleda relationer eller skapa plattformar för kommunikation (möten, webbsajter, lokaler eller whatever).

Drför kommer vi troligen också att få se hela ekosystemet kring professionell kommunikation att anpassa sig efter dessa och kanske fler föräldlingar de närmsta åren.  "Vi är byrån som förstår människors drivkrafter", liksom. Eller "vi som hjälper ditt varumärke hitta det rätta sammanhanget".

Men alla kommer det att stå på basen av otroliga mängder lättåtkomlig, strukturerad och billig eller gratis data om varumärken, medier och människor.

Advertisements