I dagens DN debatterades politiska bloggar och Louise P och medieforskaren Kent Asp hade olika ståndpunkter  om bloggarnas betydelse. Läs en utmärkt sammanfattning och kommentar hos DeepEdition.

Jag som själv är utbildad i medie- och kommunikationsvetenskap undrar stillsamt var kunskapen om de nya medierna samlas. Blir det på de traditionella medie- och journalistikinstitutionerna som JMK och JMG? De fräschaste tankarna tycks snarare komma från instiutionen för reklam och PR. De har redan lyckats värva konversationsarkitekten m.m. Richard Gatarski  och nu såg jag precis att de lyckats få Per Robert Öhlin som gästföreläsare. Something is cooking at Norra Djurgården…

Advertisements