Tags

, , , , , , , , , , , ,

Jag läste en text av David Pugh-Jones, kreativ strateg på Microsoft Digital Advertising Solutions, om den emotionella sidan av reklam. Den innehöll en väldigt bra formulering:

Genom insikt om hur konsumenter flätar in medier i sina liv kan vi
fundera ut sätt och hjälpmedel att utnyttja de här verktygen för att nå
dem på det mest effektiva sättet

Konsumenter flätar in medier i sina liv, men också sina liv i medierna. Där är bloggarna och presence applications som Jaiku och Twitter främsta exemplen idag. Medierna har blivit en skärningspunkt mellan annonsörer och konsumenter, snarare än en kanal mellan de två. Flödet är dubbelriktat. Och detta är, som jag skrivit om tidigare, goda nyheter för både markandsförare och konsumenter.

Att konsumenterna flätar in sina liv i medierna innebär att marknadsförare kan få oerhört värdefull information om vilka konsumenterna är och vad de vill ha. Vad de vill ha är något man idag kan få bra kunskap om genom att studera sökord och klickbeteende. Vilka de är kan man få kunskap om genom att studera hur de kommunicerar. Bloggar och andra personliga texter är en guldgruva för den som vill få kunskap om de personer de vill kommunicera med.

mitt föredrag på Daytona Sessions i torsdags berättade jag lite grann om text analys med hjälp av David Keirseys temperaments-teori. Den går liksom en följande typologiseringen tillbaka på C.G. Jungs teori om psykologiska typer. Båda har fördelen att de endast ägnar sig åt observerbart beteende. Vad som händer inne i huvudet är mer svårmätbart än hur det yttrar sig i t ex sökbeteende eller ordval.

Utifrån ett annan perspektiv (som bland annat används av Kevin Hogan) kan följande fyra typer särskiljas:

Analytikern – objektiv, självständig och ofta fantasifull
Kommunikationsstil:
Gillar “torra fakta”, använder ofta ord som “rimligt, användbar, utvärdera, fokusera, mäta”. Ogillar emotionell kommunikation – blir störd av människor med emotionella ansiktsuttryck och avskyr att själv förväntas använda det för att ha “social kompetens”.
Fångar intresset:
“vi ger dig alla siffror – bedöm själv”
“produkter som ger mycket pang per peng”

Sammanhållaren – fokuseras på detaljer och stämningar
Kommunikationsstil:
Söker “godkännande” från andra vid beslut genom att kommunicera eller informera sig. Vill att alla ska vara eniga. Ogillar människor som avviker alltför mycket i åsikter eller kommunikationsstil. Skiljer sig från festfixaren genom att föredra få med djupa och stabila relationer.
Fångar intresset:
“Se varför tusentals andra tycker om det!”
“Hur skulle det kännas att dela det här med någon du tycker om?”

Festfixaren – går igång på nya människor och relationer
Kommunikationsstil:
Söker upp nya människor och relationer genom att aktivt engagera sig i nya dialoger. Pratar och skriver ofta snabbt och mycket. Censurera ogärna sin kommunikation – framstår därför ibland som stötande, blir ofta de där som andra människor “älskar att hata” om de når social framgång.
Fångar intresset:
“Pröva det här – superkul!”
“Vi tar hand om detaljerna – du tar hand om det roliga”

Ledaren – snabb att fatta beslut, resultatorienterad
Kommunikationsstil:
Kortfattad och precis. Uppfattas därför ofta som okänslig liksom festfixaren – men är ofta snabba att erkänna sina misstag istället för att stanna kvar i relationsdramat – eftersom det är effektivare. Gillar bilder och metaforer, undviker detaljer i kommunikationen – de används när de är VIKTIGA. Använder ofta ord som “åstadkomma, snabb, effektiv, kortfattad, tid”.
Fångar intresset:
“Det viktigaste är…”
“Idén i stort – läs mer här för fördjupning”

Dessa fyra typer reagerar HELT annorlunda på olika budskap vare sig det gäller hur en sajt är uppbyggd, ord och bild i en reklamannons eller omslaget på en bok. Eller ännu tydligare – när du träffar dem i verkliga livet och samtalar.

De flesta människor ogillar att ta en kontakt med människor de vill “sälja” nåt till. Utom de som arbetat med sin fear of rejection men det är en annan historia…. Hur tar du då reda på vem du har att kommunicera med? Kundkontakter är nyckeln. Det kan vara bökigt att samla in den här kunskapen systematiskt via din kundserviceorganisation och ofta väldigt dyrt att göra det via din marknadsorganisation. Webben är billigt och effektivt.

Så här skriver Bryan och Jeffrey Eisenberg i Waiting for your cat to bark?

In additions to interviews, it´s essential to go to the web. The web offers a vast array of information from people discussing their questions and concerns in public forums that include blogs and discussion groups. You´ll gain invaluable insights into how your customers view your product and the language they use. In that language, you´ll find a wealth of information, especially for the world of keyword research (min kursivering)

Sökordsannonsering är som ni vet det nya svarta. Min gissning är att sökordsannonsering i kombination med kvalitativ analys av kommunikationsstilar är det nya nya svarta. För det hjälper dig både att rikta rätt budskap till rätt person, men också att till att börja med välja rätt kanal för att hitta rätt person. Och tolka vad som kommer ut i andra änden av en kommunikationskampanj så du lär dig att förbättra kanalval och budskapsutformning till nästa gång.

Advertisements