Tags

, , , ,

European Interactive Advertising Association (EIAA) har gjort en enkätundersökning om medievanor som visar att ungdomar nu spenderar mer tid på Internet än framför TV:n. Föga förvånande, kanske. I Sverige har 333 personer tillfrågats, vilket kanske är ett lite väl litet underlag, men här är det ännu fler som föredrar Internet framför TV:n enligt undersökningen.

Jag misstänker att detta är anledningen till att många (de flesta?) framgångsrika webkampanjer handlar om att underhålla ADHD-kids (jag vill ha kul NU – inte sen…). Men annonsmarknaden är ju så mycket större än så. Hur ser t ex interaktiva kampanjer som riktar sig till medelålders professionella människor ut? Här finns det ju ett gigantiskt utrymme för ny kreativ annonsering – för nog kan väl rörliga bilder och interaktionsmöjligheter användas till annat än spel och underhållning? Jag tänker på alla de som idag använder Internet för att hämta fakta för jobbet – fakta som förmodligen ofta berör försäljningen för någon annonsör.

Sökordsannonseringen tar ju hänsyn till detta och levererar annonser till “hela” annonsmarknaden. Men den kreativa annonseringen som utförs av webb – pr- och reklambyråer tycks mig ha kraftig slagsida mot ungdomar. Nog kan man väl göra kreativ interaktiv reklam för t ex MBA-utbildningar och därmed nå andra segment som idag finns på t ex The Economist?

Det kan nog gå snabbare än många tror att även äldre spenderar ökad tid på Internet och på nya medier. Då öppnas ytterligare en ny marknad för kreativ reklam. Då kommer webbyråerna kanske behöva rekrytera fler ekonomer, liksom PR-byråerna började göra för några år sedan när den branschen mognade.

Advertisements