Tags

, , ,

Jag har efter tips från Sören och Erik kastat ett första öga i IBMs aktuella och högintressanta studie The end of advertising as we know it . Mums filibabba! Oerhört välskriven och långtgående om vad det är som händer när medielandskapet gör från off-line till uppkopplat. Från ett mätperspektiv ändras affärslogiken radikalt. Jag har själv arbetat med att hjälpa företag mäta exponeringen i traditionella medier och sett hur fler och fler kunder blivit medvetna om hur lite det egentligen säger om the good stuff – målgruppernas beteende.

Measurement – Advertisers are demanding more individual-specific and involvement-
based measurements, putting pressure on the traditional mass-market model. Two-thirds of
the advertising executives IBM polled expect 20 percent of advertising revenue to shift from
impression-based to impact-based formats within three years.

För exponering av budskap kan liknas vid skyltarna på ett hotell som visar vägen till matsalen. De fyller sin funktion då de leder besökarna till buffébordet/innehållet. De är ett verktyg för att leda – inte ett ändamål i sig – vilket pressklipp till exempel betraktats som. Om det visar sig att besökarna inte dyker upp i önskad utsträckning vid buffébordet är det läge att ha sina mätningar redan gjorda så att man kan analysera VARFÖR de inte AGERAR på önskvärt sätt. De KAN ha missat skyltarna eller de sitter på fel ställe eller är utformade fel. Men det är ofta troligare att innehållet inte är bra nog.

Det är innehållet som är det viktiga. Precis som mun-till-mun marknadsföring baserar sig på Seth Godins lag att det som är värt att omnämna blir omnämnt blir bra innehåll efterfrågat och konsumerat. Den tid är förbi då allt kan säljas med mördande reklam – för det finns ingen så dominerande kanal att nån har råd att hjärntvätta konsumenterna längre.

Jag ska läsa igenom rapporten noggrant – jag har på känn att det finns många godbitar att rapportera om i den.

Advertisements