Tags

, , , , , , ,

Jag är för tillfället fascinerad av företaget Black Earth Farming som köpt upp jordbruksmark motsvarande hela Skåne i sydvästra Ryssland och planerar att ytterligare öka takten kraftigt. Bolaget ägs till 22% av Kinnevik och planerar en börsintroduktion på First North – därav att företaget helt plötsligt dykt upp i svenska medier.

Poängen med företaget är att det är billigt att få tillgång till produktiv råvara (jordbruksmark) där borta just nu. Jag tyckte mig läsa att en hektar kostar 3500kr där, men 220 000 kr i Skåne. Planen är att mekanisera jordbruket och driva det storskaligt.

Ett stycke svensk jordbrukshistoria
Det gjordes i Sverige på 60-talet. Produktiviteten ökade enormt och allt färre människor blev inblandade. Resultatet blev en satsning på kvantitet, snarare än kvalitet vilket när subventionerna försvann på 80-talet ledde till kraftigt överskott på livsmedel. Endast stordrift var då lönsamt och gårdar såldes på löpande band. Nu är trenden snarare satsningar på kvalitét, som t ex lokalproducerat och ekologiskt. Och det går att göra lönsamt.

Två stycken svensk marknadsanalysframtid
Nu är det billigt att få tillgång till produktiv råvara (marknadsdata om varumärken, kanaler och målgrupper) på Internet. En konsumentröst, som tidigare kostade rätt många kronor att få genom att skicka en enkät till, kostar nu försvinnande lite genom att scanna nätet. Det är många som planerar att mekanisera insamlandet av konsumentröster och driva det storskaligt.

Det torde leda till att produktiviteten i marknadsundersökningsbranschen ökar enormt och att antalet människor som är inblandade minskar. Det blir en satsning på kvantitet snarare än kvalitet. Det lär bli ett överrskott inte bara på data (råvara), utan även marknadskunskap om relationen mellan varumärken, kanaler och målgrupper. Endast stordrift är då lönsamt och små marknadsundersökningsbolag lär köpas upp och införlivas i större för stordriftsfördelar. Därefter lär trenden bli satsningar på kvalitét, som t ex fördjupad analys av enskilda användare.

Hur snabbt går det?
Branschcykeln för jordbruket i Sverige spände över ca 40 år mellan 1960-2000. Branschcykeln för marknadsundersökningar kanske spänner över 5 år? Om man får tro IBM-rapporten The end of advertisment as we know it så kan det bli aktuellt. Möjligen med justering för att produktionen av marknadskommunikation lär fortsätta ligga steget före analys- och utvärderingssegmentet. Fast nu när konkurrensen är internationell kanske även de segmenten tvingas snabba på.

Kinnevik är starka på två av tre ben i annonsvärdekedjan
Kommer Kinnevik, som uppenbarligen förstår sig på branschcykler att investera även i mediaundersökningsföretag? Satsningen på Imedia gavs snart upp och det är de nog glada för idag då exponerinsgmätningar är på väg ut enligt IBM m fl.

De äger via MTG innehållsproducenter och kanalerna TV, Radio, Print och Online. För en tid sedan investerade de även i sökmarknadsföringsföretaget Relevant Traffic. Det enda som saknas i värdekedjan budskap – kanal – målgrupp är ett undersökningsföretag med målgruppsdata.

Advertisements