Tags

, , , ,

Sitter på Disruptive Media och engagerades i en Jaiku-konversation med Erik Starck och Joakim Jardenberg.

Jag öppnade med att vara skeptiskt till att Jaiku (eller andra micro-casting presence apps, puh…;-) dominerar vårt sociala liv om 10 år vilket jag uppfattade att Eric Wahlfors menade. Inget tvivel om att sådana medier kommer att ta fart otroligt framöver. Precis som hemsidor följdes av bloggar och nu har early adopters börjat använda Jaiku och Twitter.

Joakim påpekade att Jaiku ligger i det inre lagret i relationslöken, är intimare än andra kanaler. Klar poäng där. Om utmaningen är att våga vara intim så är det lättare i t ex Jaiku där man psykologiskt tror att mottagargruppen är begränsad eller kontrollerbar jämfört med t ex en blogg där man inte vet vilka som läser. Även Jaiku-flödet blir ju sökbart och tillgängligt på Internet så det är inte den mentala spärren, utan kanske som jag tror Joakim är inne på – att det är mer detaljerad information om din faktiska verklighet, var du är, vad du gör och vilka du träffar.

Om man även tar in aspekten emotionell bandbredd, dvs hur mycket information om hur man mår och tänker en viss kanal rymmer så får man en intressant ekvation för förtroende.

På den ena axeln har du emotionell bandbredd där ett möte IRL ger bättre förutsättningar för att skapa förtroende genom att man kan förmedla t ex kroppsspråk och röstläge. Där hamnar Jaiku lågt efterssom det endast är text.

På den andra axeln har man närvaro i bredare bemärkelse, hur nära PERSONEN kanalen är. Närmare personen ger bättre förutsättningar för att skapa förtroende och här hamnar Jaiku istället högt upp. Adderas ens position med GPS, vilket väl endast är en tidsfråga hamnar den ännu längre upp. Men ett möte IRL är fortfaraande högre upp på skalan.

Summan av kardemumman är väl det som Eric och Alexander från Trustmojo så insiktsfullt inledde med att beskriva – den nya teknologin ger människor möjlighet att umgås med många människor oavsett avstånd. Jaiku ACCELERAR därmed förtroendeskapandet som vi människor alltid ägnat oss åt.

Kanske är nyckeln helt enkelt att sociala medier som Jaiku inte ERSÄTTER fötroendeskapande kommunikation enligt de gängse ramarna, utan BOOSTAR det.

Som Hans Leijonström (Trive) just nu säger: det är inte så att online ersätter offline.

Advertisements