The Economist redogör i senaste numret för utvecklingen inom exponeringsmätning på webben i artikeln Many ways to skin a cat. Artikeln redogör för hur man gått från att mäta unika besökare till antal sidvisningar och nu tid som spenderas på sajten. Ingen metod är helt bra. Och de mäter endast exponering.

Från ett kommunikationsperspektiv är det mycket mer intressant att mäta antingen vad besökarna söker efter eller vilket innehåll de klickar på eller kommenterar. Alla tre handlar om besökarnas psykografi, dvs hur de agerar eller reagerar på innehållet.

Jag tror att all mätning går i den riktningen på bekostnad av exponering och demografi som är de dominerande  måtten idag. Det talade jag om inför Annonsföreningen idag. Intressant, men kanske väl akademiskt var omdömet. Yupp. Dock tror jag att fler och fler kommer att behöva ta ställningen till den utvecklingen, särskilt som större andel av annonseringen flyttar över till webben.  ;-)

Här är presentationen. Kolla särskilt på slajd 6 och säg gärna vad du tror om min spaning.

Advertisements