Tags

, , ,

Psykografi beskriver en individs beteende och psykologiska karakteristika genom att kartlägga exempelvis livstil, värderingar eller personlighet.

Traditionellt görs psykografiska undersökningar med hjälp av enkäter. Det innebär flera nackdelar. Exempelvis begränsas svarens kvalitet av hur väl den som svarar känner sig själv – det är vanligt att blanda ihop hur man önskar att man vore med hur man faktiskt tycker, tänker och agerar. Den PRfekta psykografiska metoden innebär att studera personliga texter som en person skrivit, i de flesta fall omedveten om att det utgör underlag för en undersökning. Det ger en bättre och mer rättvisande bild – både för textförfattaren i att lära känna sig själv och för den som är intresserad av att förstå individen som skrivit texten.

PRfekt analyserar texterna utifrån personlighetstyp enligt Myers-Briggs och Keirsey vilket tillhör de mest använda och genomforskade typteorierna internationellt.

Läs mer om psykografi eller mejla mig dina frågor så lägger jag ut svaren här.

Advertisements