Tags

Mindparks vd Joakim Jardenberg intervjuad av Björn Falkevik, berättar om sina tankar om hur mediernas utveckling. 38 mycket gedigna minuter. Joakim nämner bland annat idén att journalister skulle “krydda” sin artikel med länkar till relaterade blogginlägg, dvs att addera värde till journalistiken på samma sätt som att en video kan krydda en text för att addera värde.

En stor utmaning för tidningar när Internet i fickan slår igenom är att hitta modeller som fungerar kanal- och tidsoberoende – hur ska vi ladda dina in-between times som t ex att vänta på bussen i tre minuter med värde? PRfekt tolkar det som att analysera och förstå vad som driver enskilda individer mediekonsumenter och antar gärna utmaningen… ;-)

Advertisements