Tags

Äntligen börjar det klarna vad ett varumärke egentligen är. Det är inte en logotype. Det är inte en produkt. Det är inte vad du säger att det är. Det är vad DE säger att det är – eftersom ett varumärke är magkänslan en individ har om ett företag, en tjänst eller en produkt. Vi människor är djupast sett intuitiva känslomänniskor. Damn, right! Skala bort vårt rationaliserande (PPT-slajds, någon?) och vår besvärande förmåga att inte se skogen för alla träd. Och kvar blir vår fantasiförmåga, lek och vår subjektiva upplevelse av världen.

En briljant slideshow av Marty Neumeier som jag tror det var Björn Jeffery, Internetstrateg och vd på Good Old, som fiskade upp först.

Advertisements