Tags

Idag har flera olika människor jag träffat fått mig att fundera på den grundläggande förändringen i professionell kommunikation. Det där som påverkare reklam, PR och marknadsföring lika – och kanske framförallt de som företräder ett varumärke i egenskap av professionella kommunikatörer. Det här är min take on it.

Marknadsföring förändras i grunden därför att marknaden förändras. Internet har både utjämnat informationsövertaget som producenterna en gång hade (konsumentrecensionssajter m.m.) och  gett konsumenterna tillgång till kanaler för masskommunikation.

Relationerna med målgrupper är inte längre statiska – utan dynamiska!
PR förändras i grunden för att målgrupperna (Publics) och relationerna dem emellan (Relations) förändras. Internet och sociala medier har skapat miljontals avsändare där det förr bara fanns X antal företag och Y antal massmedier. Logiken var att låna trovärdighet från massmedierna (eller snarare journalisterna) för att undkomma att den egna trovärdigheten de facto är låg. För så är det – om inte dina produkter gör människors liv lite bättre så är det marknaden som vet bäst. Liksom om dina produkter ÄR bra. Egentligen är det en fråga om att journalistrollen gått från att vara Walter Lippmanns the best and the brightest som hjälper konsumenter och väljare att fatta informerade beslut till att bli tidspressade underhållningsartister. Och när då möjligheten att lyssna till ANDRA människor – såna som dig själv – är valet enkelt när det kommer till viktigare beslut som vad du ska lägga dina pengar och din tid på.

Men utvecklingen går som alltid stegvis. Och ja, vi befinner oss i en brytningstid. Det handlar om masskommunikation vs nätverkskommunikation på ETT plan och en djupgående samhällsförändring på ett annat. Samhällsförändringen handlar som alla andra samhällsförändringar om maktförskjutningar – läs för övrigt Bard och Söderqvists Nätokraterna om du inte redan gjort det! Makten över det offentliga samtalet är den politiska aspekten och makten över konsumtionen är den kapitalistiskt-ekonomiska aspekten (Damn, vad det kändes skönt att skriva det ordet ;-).


So what´s a poor girl to do
?
Tja, pröva att släppa taget lite. Du dör inte av att pröva lite smått att delta i den uppkopplade konversationen genom att blogga, logga in på nåt intressant forum eller kanske prova att micro-blogga. För det är dit det går. tänk inte på ungdomar som demografisk grupp eller early adopters utan som de som kommer att dominera samhälls livet inom  10-20 år. Maktförskjutningen ÄR där. Men den är inte på långa vägar avslutad än. Missta inte att antalet besökare på Facebook minskar för ett avbrott i trenden – det är som Deepedition och Brit på JMW är inne på; det handlar om konsolidiering snarare än trendbrott. Det första steget för yrvakna kommunikatörer är att  tillämpa det gamla vanliga tänket i det nya medielandskapet – vilken blogg har flest läsare, hur ska vi få dem att skriva positivt om våra produkter? Vi hyr in nån extern smartskalle som har koll på det där och sen är ordningen återställd. Men nix, ordningen är inte återställd även om en och annan bloggare gjort karriär och blivit old school journalist i traditionella medier eller syns på old school-annonspelare. Det är att betrakta om en anti-trend. Den stora trenden är fortfarande att makten över varumärken och åsikter förflyttas från “kändisar” i egenskap av gatekeepers till de breda medierna till individer som varken är kändisar eller har tillgång till de breda medierna. Utan kanske endast ett par hundra trogna läsare på ett specialiserat forum för människor intresserade av ponny-ridning. Eller som skriver om sitt strul med mobiltelefonen för de närmast sörjande som dock LYSSNAR noga och har starkt FÖRTROENDE för PERSONEN. OK, jag skriker, men det är värt att betona de där nyckelorden. Att vi lever i en brytningstid betyder konkret att båda logikerna lever och frodas parallellt; både tredjeparts-förtroendet i massmedielandskapet och det direkta individ-till-individ förtroendet i den uppkopplade konversationen.

Den stora trenden
Efter att ha kastat mig ut i den uppkopplade konversationen själv (sent skall syndaren vakna) har jag följande något reviderade beskrivning av vart vi alla är på väg vare sig vi vill det eller inte:

Lånat förtroende via tredjepart–> Förtjänat förtroende genom personlig transparens
(Utmaning: personlig mod)

Kontrollerad masskommunikation –> Okontrollerad nätverksspridning
(Utmaning: att planera för kaos)

Demografi/endimensionella människor –> Psykografi/individer
(Utmaning: nya metoder för marknads- och opinionsundersökningar)

Tänk 50-60 år bakåt i tiden för att förstå 
Det spännande är att den brytningstid vi lever i nu bara kan förstås om man tittar en bra bit innan Internet dök upp och hällde bränsle över elden. På ett plan började maktförskjutningen på marknaden/ i samhället ungefär samtidigt som producenterna/medierna genom skapandet av den gemensamma valutan räckvidd tack vare undersökningsföretagens starka tillväxt efter andra världskriget. Den valuta om utgjort den mer eller mindre osynliga kittet mellan producenter, marknadsföringsbranschen inklusive massmedierna och konsumenterna. Det som hände var att konsumenterna succesivt blivit mer och mer olydiga. Både att följa reklamens budskap och att leva liv begränsas till ålder, kön och bostadsort. När Internet och nu senast, de sociala medierna, slagit igenom på bred front var manegen alltså redan ordentligt krattad. Inom några år kommer vi att få se transformationen fullbordad – den syns när pengarna byter riktning. Tro mig – det kommer att höras när marknadsföringsbranschen tvingas ställa om – en omställning som redan är en verklighet för svenska PR- och reklam- och mediebyråer. TROTS att producenterna – som just på grund av pengarna (som ju är deras til syvende och sidst om än lånade av konsumenterna) – ännu inte hunnit mycket längre än att lägga allt mer av annonskakan på “Internet”. Inom citationstecken därför att det ju inte säger ett endaste någe om huruvida de försöker pumpa ut old school-annonser på Internet eller om de börjat delta i konversationen via uppkopplade medier.

Reklamtrötthet är ett ord på 14 bokstäver som innehåller många bottnar. Bortkastade marknadsföringsbudgetar är en aspekt. Konsumtmakt är en annan. Men reklamens funktion kommer att bestå även i det förändrade samhället, tro inget annat! Skillnaden, tror jag, ligger mer i vem det är som pratar och på vilket sätt. Stomatol-leende broschyrer eller människor både inom och utanför företagen som pratar om hur det faktiskt ser ut och fungerar?

Advertisements