Tags

Den senaste veckan har det dykt upp två intressanta blogginlägg som jag känner mig lite manad att kommentera. Först ut var webbrådgivaren Fredrik Wackå som kommenterade en undersökning från 2006 som i sin tur nyligen kommenterats av Human Factors om psykografiska typer och synen på köp via webben. Ingången i undersökningen är att det är stor kulturell skillnad mellan olika länder och de psykografiska segmenten öppensinnade, reserverade och skeptiker. Tyvärr var Sverige inte med i undersökningen. Fredrik lyfter frågan även till Intranät och påpekar att vi i Sverige mycket väl kan utveckla system för den internationella marknaden som inte tar hänsyn till att mottagandet kan vara helt olika i andra länder för nya finesser.

Detta får mig att tänka på de psykologiska typteorierna som ju utgår från att kulturellt tryck både på micro- (familj, vänner) och på macronivå (arbetsplats, kändisar och förebilder) formar vårt förhållningssätt till världen. Synen på att våga satsa på oprövade idéer vare sig det gäller företagande eller ny teknik skiljer sig t ex väldigt mycket åt mellan temperamenten Strateger och Idealister (motsvarar undersökningens öppensinnade) å ena sidan och Väktare (motsvarar undersökningens skeptiker) å andra sidan. Hur många av varje temperament ett visst land eller kultur innefattar är ju även beroende av trender och migration. USA har t ex historiskt tack vare Den Amerikanska Drömmen lockat osedvanligt många öppensinnade att flytta dit med löften om möjligheter. I tider av nya möjligheter är det förstås de människor som lockas av det som agerar först – en skillnad som väldigt fint illustreras i Mobergs Utvandrarna. De som är mest öppensinnade är de som häller bränsle på elden och ofta övertalar andra mer skeptiskt lagda temperament att följa efter – tänk Kristina från Duvemåla med sitt äppelträd som en symbol för trygghet och kontinuitet.

Det leder vidare till en liten godbit i bloggform från Kristofer Mencák om Inflytelserika kontra medel-Svenssons. Stefan gör en lysande sammanfattning av hur synen på påverkan på Internet utvecklats och utvecklas med flera väldigt läsvärda referenser. Han konstaterar att idén att försöka nå ut så brett som möjligt (påverkare och mindre inflytelserika tillsammans) testats och inte visat sig ge så bra resultat att strategin är att rekommendera. Som han sammanfattar resonmenaget:

Nyckeln till att få äkta viral spridning är att samhället, eller miljöerna man vill nå, är mottagliga för idén. Och enklast är då såklart att anpassa idén efter samhället.

Det låter så självklart, men varför gör inte alla som vill använda sig av kraften i viral spridning så då? Min gissning är därför att länkanalys tillsammans med rätt grova ämneskategoriseringar hittils varit det enda sättet att hantera målgrupper på Internet – och det ger ingen särskilt användbart sätt att avgöra hur en viss idé kommer att mottas i en viss sub-kultur. Det som behövs är alltså målgruppsdata som även ger en fingervisning om hur en viss idé kommer att mottas i en viss målgrupp. Sådana psykografiska (attityder, åsikter, värderingar etc) beskrivningar av målgrupper har hittills krävt dyra och många gånger metodologiskt tveksamma enkätundersökningar och har därför inte slagit igenom brett. Men det är tydligt att det skulle göra skillnad om någon lyckades göra en fungerande storskalig lösning på problemet. Jag och Jon kämpar vidare och hoppas kunna leverera nåt vettigt lösningsförslag att testa inom den närmsta tiden. Det är i sanning spännande tider vi lever i för oss som drivs av kunskap och nya lösningar på spännande problem! ;-)

Advertisements