Tags

Jag sitter på Tidningsutgivarnas grymt intressanta analysdag och passar på att lyssna på de andra talarna. My God, vad det är lärorikt att höra hur man tänker i “branschen”. Min sammanfattning får nog bli att man försöker använda metoder anpassade för gammel-medier på det digitala medielandskapet. Uppenbarligen är det inte helt enkelt att applicera t ex det gamla räckvidds-tänket – men det görs onekligen seriösa försök. Bland annat från branschens (enda) aktör SIFO Reserach. Så här föreslår de att man löser problemet:

nettoräckvidd i flera kanaler (SIFO Research)

Håller måtten måttet?
Jag tror dock inte nödvändigtvis att man löser problemet bäst med cookies för för att kunna tracka unika webbläsare. Problemet med tredjeparts-cookies som Internetworld rapporterade om för ett tag sedan är enligt uppgift ännu inte löst t ex. Och demografiska målgruppsdata har ju forfarande sina begränsningar i en tid då kön, ålder och bostadsort inte säger så mycket om intressena. Därutöver får jag intrycket att verktygen som används är väldigt svåra att lära sig använda på ett effektivt sätt.

Inlänkar och psykografi – ett intressant alternativ/komplement?
En annan approach som vore kul att testa är förstås att ersätta räckvidden med engagemangsmått som omnämnande av en tidnings varumärke (bra) och inlänkar till enskilda artiklar (bättre). Det man får då är ett mått på medieinnehållets “Åhfanism” som jag lärde mig att det kallas i journalistkretsar idag.

Urvalets storlek kontra “obundet slumpmässigt urval”
Sen är det ju inga problem att koppla på psykografisk målgruppsdata. Nackdelen med att använda bloggosfären som panel är förstås att den inte kan antas vara representativ för befolkningen i stort. Fördelen är att man skulle kunna till en låg kostnad få in tusentals individer (bloggare) per dag att jämföra med ett universum bestående av 1024 respondenter (i månaden, i kvartalet?). Och den här panelen lär definitivt öka i storlek med tiden.

Möjlighet att optimera innehåll för olika målgrupper (och rapportera effekten i realtid)?
En annan tanke som flera visat intresse för är att köra digitala artiklar (rubbet) genom Typealyzern för att därmed kunna jämföra t ex vilken “tonalitet” som lockar vilka psykografiska målgrupper. Därmed kan man analysera ner på ordnivå hur innehållet påverkar målgruppernas engagemang. Vore kul att t ex bryta på olika sektioner (sport, hälsa, motor etc) också. Det verkar på reaktionerna i pausen som att detta skulle kunna attackera en del problem som framförallt små tidningar har kommit att ställas inför när det kommer till annonsförsäljning i den vikande prenumerationsbasens tidevarv.

Det är spännande tider vi lever i.
Det måste kännas tufft att ha lagt ner så oerhört mycket resurser på system som uppenbarligen famlar en smula i luften när det kommer till att tillhanda mått för medier online. Ja, det är spännande tider vi lever i!

Advertisements