Tags

, , , ,

Teorier om och tillämpningar av personlighetstyper (och då särskilt MBTI) är välkända i USA. Via bloggen NowSourcing såg jag att bokmärkes-sajten StumbleUpon redan förra året började låta användarna uppge sina personlighetstyper. Det möjliggör undersökningar av hur olika personlighetsyper använder nätet. Det förutsätter ju dock att användarna vet sin typ och orkar fylla i uppgifterna. Min gissning är att analytikerna på Stumbleupon har julafton bakom kulisserna, även om jag inte sett någon möjlighet för användarna själva att analysera hur personlighetstyp avspeglar sig i surfbeteendet. Brian Wallace, som skriver NowSourcing är även skribent för Google Tutor där han skriver om “den sociala sidan av Google”. Konsumentinsikt, någon? ;-)

Jag är (förstås) övertygad om att värdet av kunskap om personlighetstyper och beteende på nätet står i direkt proportion till hur mycket data man har tillgång till. Detta visar att intresset för kopplingen mellan personlighetstyp och webben finns – nu återstår bara att göra storskalig textanalys av sociala medier så vi kommer runt att användarna själva ska behöva engagera sig i självtester och fylla i uppgifter!

Advertisements