Tags

, ,

Tack vare sanslöst inspirerande samtal med och boktips frånPer Robert Öhlin har jag hittat den kanske mest spännande pusselbiten på länge i utvecklingen av psykografiska analysprodukter – arketyper och storytelling. Sedan en tid tillbaka arbetar jag med att förenkla och sammanfatta kopplingen mellan hur vår hjärna fungerar och skapar vår personlighetstyp.

För att göra en lång historia kort (vilket inte min inköpslista från Amazon varit de senaste månaderna);

a) C.G Jung och senare Isabel Briggs Myers och David Keirsey kondenserade och förvetenskapligade flertusenårig kunskap om personlighetstyper.

b) Katherine Benziger m fl kopplade har undersökt koppling mellan dessa personlighetstyper och de rön om hur hjärnan fungerar som MRI-scanners har gett oss de senaste åren. De visar att teorierna om personlighestyp har solid grund i hur våra individuella hjärnor på grund av arv och miljö utvecklar mönster över tid – som kan spåras i en persons kommunikationsstil (och testas skarpt med hjälp av t ex den här tekniken -give me, give me, giiiiive me!)

c) Joseph Campbelloch numera bl a religionshistorikern m.m. Karen Armstrong utforskar och sprider kunskap om psyket och kopplingen till mytologin – den djupliggande psykologiska berättarkonsten befolkad av arketyper som återfinns i kultur och religion över hela världen.

d) Carol S. Pearson tillsammans med Margaret Mark intresserar sig för Jungs arketyper och beteendevetare som Maslows (han med pyramiden du vet) tankar om mänsklig motivation. De senare utvecklar ett system (2001) för Brand Management kopplat till arketypiska historier.

e) Mash-up time!

Ergo: Genom en psykografisk analys av en text kan man spåra den Jungianska typen hos personan (och därmed i princip hjärnans konstitution) som texten förmedlar. Tack vare Jung och hans efterkommandes forskning om vad som motiverar olika personlighetstyper (trygghet, samhörighet, självständighet, kompetens etc) kan man därmed undersöka historieberättandet som pågår mellan människor. Berättar ditt varumärke en historia som engagerar dina målgrupper? Vilken historia väver dina målgrupper in ditt varumärke i när de eller du kommunicerar?

Bryggan ligger i arketyper, dvs psykologiskt djupt liggande roller/idéer som alla människor i alla kulturer tycks ha gemensamt. Hjälten, den vise mannen, modern etc. Arketyperna spelar stor roll för oss på flera plan – men klart är att de väcker känslor i oss som gör att vi lättare får en relation till det vi upplever i världen. Det kan vara en karaktär i en film (jämför t ex Mikael Persbrandt och Magnus Härenstam), känslan vi får då vi använder en produkt (t ex en BMW Z3 jämfört med en Skoda Fabia Diesel) eller en person vi möter i verkliga livet (vilka minns du från festen igår?).

Jon, Jessica och jag arbetar vidare med att utveckla systemet för psykografisk analys som vi hoppas kunna presentera den första tillämpningen för kommunikatörer på Disruptive Media den 16:e april. Förhoppningsvis hinner jag också sätta ihop en presentation om vad tusan hakar allt detta handlar om som inte är fullt lika svårgenomtränglig som genomsnittsinlägget här på PRfekt bloggen. See you på Dispruptive Media!

Advertisements