Tags

, ,

Charlotte Gill har gjort en studie som visar att dyslexi är fyra gånger så vanligt bland människor som på egen hand lyckats bli mångmiljonärer än bland den övriga befolkningen. Anledningen är att dyslexi är ett problem som har sin rot i vänstra hjärnhalvan, vilket motverkas genom en ökad aktivitet i höger hjärnhalva.

Så enligt samma princip som blinda människor kompenserar upp de svårgheterna med t ex förbättrad hörsel så kompenserar dyslektiker ofta upp sin språkorienterade vänsterhjärnhalvas svårigheter med sin kreativa högerhalva och blir därmed bättre på att se mönster och möjligheter som andra inte ser. Det behöver knappast tilläggas att vi i det moderna samhället har ett kraftigt fokus på vänster hjärnhalva – vilket innebär att de allra flesta på grund av några generationers modernitet (arv) och en utbildning och uppfostran (miljö) inriktad på färdigheter i vänstra hjärnhalvan. Dyslektikerna får därmed en fördel över de allra flesta. Min gamle vän och mentor Torgny är ett typexempel. Lite mer känd är dock kanske Richard Branson.

Advertisements